Forskningsformidling

Her kan du få adgang til de videnskabelige artikler, rapporter, populærvidenskabelige artikler og andre publikationer, som forskere fra Institut for Agroøkologi har skrevet eller bidraget til:

Publikationer

Nyhedsartikler

DCA-rapporter

Forskerne fra Institut for Agroøkologi bliver også citeret i pressen:

Forskerne i pressen