Entomologi

Vores forskningsområde vedrører artropoder, både skadelige og nyttige. Vi studerer artropoders taksonomi, livsforhold, genetik, økologi og evolution med det formal at udvikle bæredygtige og miljømæssigt forsvarlige forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder i land- og havebrugsafgrøder, men vores forskning omfatter også veterinær og urban entomologi. Et særligt område er vores forskning i honningbier. 

Vores forskning omfatter følgende:

 • molekylære metoder til identificering af skadedyr
 • systematik og evolution
 • skadedyrs populationsdynamik
 • samspil mellem planter og skadedyr
 • tritrofiske samspil
 • præventive metoder
 • kemisk bekæmpelse
 • biologisk bekæmpelse med insektpatogener, prædatorer og snyltehvepse
 • agroøkologisk modellering
 • fordeling af, mekanismer i og evolution af resistens overfor insekticider
 • sygdomsspredning via skadedyr karantæneskadedyr og invasive arter
 • miljømæssige risikovurderinger

Vi yder myndighedsbetjening vedrørende skadedyrsrelaterede emner f.eks. risikovurderinger og vurderinger af pesticiders effektivitet. 

 Læs om arbejdet med den invasive art harlekinmariehøne her