Temagrupper

Ved frøsymposiet 20.-21. marts 2007 blev nedenstående temagrupper dannet.

  • Plantegenetiske ressourcer og forædling
  • Frøbårne sygdomme, skadetærskler, diagnostik, bekæmpelse mv.
  • Biologisk frøkvalitet (vitalitet, vigor, priming)
  • Brug af ny teknologi til kvalitetsbestemmelse af frø
  • Rensning og generel frøbehandling
  • Frøavl af nye arter
  • Teknologi- og videnoverførsel til 3. verdens lande
  • Undervisning og formidling

Nærmere beskrivelse af gruppernes aktiviteter, tovholder og deltagerliste bliver lagt på hjemmesiden i takt med at materialet bliver færdigredigeret.

 

Ønsker du at tilmelde dig en temagruppe, kan du sende sekretariatet en email - XXXinfo@danseed.dk.