Formidling og undervisning

Gruppens formål er at etablere og styrke netværk omkring formidling af aktiviteter og undervisning på frøområdet. Dette kan bl.a. ske via formidling – hjemmeside, generel introduktion, partnerskab omkring ’speciale-opgaver’ – og undervisning – frøproducent, tekniker, bachelor, kandidater, ph.d.

 

Forslag til aktiviteter i det kommende år:

  • Udarbejdelse af en generel præsentation om frøområdet i Danmark
  • Opbygning af vejviser over uddannelsestilbud inden for frø
  • Planlægning af kursus i Frøproduktion og -kvalitet, Udviklingslande
  • Specialeforslag

Powerpoint præsentation: klik her.

Skabelon til projektforslag: xx

 

Referater: 2007-04-30, 2007-10-31, 2008-02-27, 2008-05-29

Birte Boelt
Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
E-mail: birte.boelt@agro.au.dk

Christian Andreasen
Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Christina Bøje
Brancheudvalget for Frø

Thomas Holst
Landbrug & Fødevarer
Frøsektionen

Ole Søgaard Lund
Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Christian L. Olsen
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse   

Svend Tveden-Nyborg
Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi