Frøavl af nye arter

Barthold Feidenhans'l
SEGES P/S
Agro Food Park 15
8200 Århus N
E-mail: baf@seges.dk       

Christina Bøje
Brancheudvalget for Frø

Thomas Holst
Landbrug & Fødevarer
Frøsektionen

Thor Gunnar Kofoed
Brancheudvalget for Frø

Jens C. Streibig
Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab