Frøkvalitet i udviklingslande

Temagruppens formål er at initiere, samordne og gennemføre aktiviteter der kan støtte adgangen til kvalitetsfrø for fattige bønder i udviklingslande og lande med transitionelle økonomier. Styrket adgang til godt frø kan ske gennem forbedret national produktion i den formelle som den uformelle frø-sektor, men også gennem styrkede muligheder for import af kvalitets-frø.

 

Forslag til aktiviteter i det kommende år:

  • Udarbejde katalog over igangværende ulands-relevante frø-aktiviteter
  • Afholde en workshop med henblik på at identificere fælles-interesser, -aktiviteter og –projekter
  • Oploade relevante dokumenter på DanSeeds hjemmeside   

Aktivitetsoversigt: 2002-2011

Referater: 2007-05-31


Ole Søgaard Lund
Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab    
Thorvaldsenvej 40
1871 Frederiksberg C
E-mail: osl@plen.ku.dk

Lise C. Deleuran
Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi

Anders R. Nielsen
Prime Seeds