Honningbiens sygdomme, genetik og bestøvning

Honningbiers og andre bestøveres aktiviteter er livsvigtige for jordbrugsproduktion og beskyttelse af biodiversitet. Langt de fleste jordbrugsafgrøder har brug for bestøvning af insekter. Den økonomisk betydning af bestøvere for europæisk jordbrug anslås at være over 20 mia. euros om året. I de seneste ti år har det markante fald i antallet af vilde og holdte bier på tværs af EU derfor givet anledning til bekymring. Desværre ser det ud til, at tendensen fortsætter, med mindre der sker markant fremgang i forståelsen og behandlingen af de underliggende problematikker. Vores forskningsområde bygger på et hundrede års systematisk overvågning og management af honningbier og offentligt finansierede behandling af tilknyttede sygdomme i Danmark. Vores formål er at støtte en sund og produktive bestand af honningbier i Danmark og resten af EU via forbedret forståelse af sundheden og produktiviteten af honningbier. Vi udfører strategisk og grundlæggende forskning i honningbisundhed. Specifikke projekter fokuserer på forebyggelse og bekæmpelse af særlige virussygdomme, genetik, diversitet og vitalitet af honningbier. Vi har også ansvar for at engagere, træne og støtte hundredvis af biavlere i forbindelse med deres deltagelse i overvågningsprogrammer og sygdomsbekæmpelse i praksis.

Honningbiers og andre bestøveres aktiviteter er livsvigtige for jordbrugsproduktion og beskyttelse af biodiversitet. Langt de fleste jordbrugsafgrøder har brug for bestøvning af insekter. Den økonomisk betydning af bestøvere for europæisk jordbrug anslås at være over 20 mia. euros om året.  

I de seneste ti år har det markante fald i antallet af vilde og holdte bier på tværs af EU derfor givet anledning til bekymring. Desværre ser det ud til, at tendensen fortsætter, med mindre der sker markant fremgang i forståelsen og behandlingen af de underliggende problematikker.

Vores forskningsområde bygger på et hundrede års systematisk overvågning og management af honningbier og offentligt finansierede behandling af tilknyttede sygdomme i Danmark. Vores formål er at støtte en sund og produktive bestand af honningbier i Danmark og resten af EU via forbedret forståelse af sundheden og produktiviteten af honningbier.               

Vi udfører strategisk og grundlæggende forskning i honningbisundhed. Specifikke projekter fokuserer på forebyggelse og bekæmpelse af særlige virussygdomme, genetik, diversitet og vitalitet af honningbier.  

Vi har også ansvar for at engagere, træne og støtte hundredvis af biavlere i forbindelse med deres deltagelse i overvågningsprogrammer og sygdomsbekæmpelse i praksis.