Bisygdomskursus

Bisygdomskursus 2018 

Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan man blive registreret som kyndig biavler af Landbrug og Fiskeristyrelsen, hvis biavleren kan dokumentere, at han/hun har haft honningbier i mindst 3 år og har deltaget i et særligt kursus ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og dermed opnået tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie og samtidigt har opnået viden om den gældende biavlslovgivning.

Efter fem år udløber registreringen som kyndig biavler. Genregistrering kan ske, hvis den kyndige biavler deltager i et efteruddannelsesforløb, arrangeret af Institut for Agroøkologi.

En kyndig biavler hjælper biavlere med at undersøge bier for meldepligtige skadegørere og generer elektronisk sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister, hvis undersøgelsen ikke viser tegn på angreb af skadegørere.

Praktisk del af kurset

Efter den teoretiske del af kurset vil man blive kontaktet af én kursusinstruktør, som vil stå for den praktiske del af kurset. Når dette er gennemført og bestået vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udstede legitimationskort. 

Dato 

Datoerne for næste bisygdomskursus er endnu ikke fastlagt. 

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal det dokumenteres, at man har haft bier i minimum 3 år. Dette kan gøres ved indsendelse af en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at man har været medlem i minimum 3 år. Dokumentationen fremsendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk