Efteruddannelse af kyndige biavlere

Registrering i NaturErhvervstyrelsen som kyndig biavler meddeles for 5 år ad gangen. For at blive genregistreret for en ny periode skal den kyndige biavler deltage i et efteruddannelseskursus, arrangeret af Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Institut for Agroøkologi v/Aarhus Universitet.

Hvis din registrering udløber med udgangen af 2017 og du ønsker at blive genregistreret for en ny 5-års periode (2018 til og med 2022), skal du deltage i et ½-dages kursus, som arrangeres af Offentlig Bisygdomsbekæmpelse.

Kurser i 2017

Vi afholder to efteruddannelseskurser i 2017 henholdsvis den

28. oktober 2017 på Aarhus Universitet, Forskningscenter Foulum v. Viborg

25. november 2017 på Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg v. Slagelse