Inspektørdag

En gang årligt afholdes Inspektørdagen. 

Dato oplyses senere.