Kontakt

Per Kryger

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi
M
P +4587158219

Tove Steenberg

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Tina Tønnersen

LaborantInstitut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi
M
P +4587158162

Charlotte Hamann Knudsen

InstitutsekretærInstitut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg