Prøver

Vi gør opmærksom på, at ved indsendelse af prøver er det meget vigtigt at vejnavn, nr., postnummer og by på bigårdens placering oplyses.

Prøver indsendes til nedenstående adresse:

Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
Att.: Per Kryger / Tina Tønnersen