Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

pECOSYSTEM

pECOSYSTEM

- konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

Kontakt

Anne Grete Kongsted

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M
H PV22
P +4587157993
P +4522435540

Links

Læs om EU-projektet "AGroFORestry that Will Advance Rural Development" (www.agforward.eu)


pECOSYSTEM er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet, er ledet af Aarhus Universitet med følg. projektdeltagere: Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES og to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm.