pECOSYSTEM

pECOSYSTEM

- konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

.

FAKTAARKØkologisk svineproduktions miljø påvikrning, Heidi ML Andersen, Teodora Dorca-Preda, John E Hermansen, AU

RAPPORT:

FAKTAARKTræer i svinefolde, Anne Grete Kongsted, Malene Jakobsen, Lars Lambertsen*, Heidi ML Andersen, Uffe Jørgensen, John E Hermansen, AU (*Økologisk Landsforening)

RAPPORT:

FAKTAARK: Senere fravænning i øko-sohold, Anne Grete Kongsted, AU

RAPPORT:pECOSYSTEM er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet, er ledet af Aarhus Universitet med følg. projektdeltagere: Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES og to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm.