Jordbrugssystemer og Bæredygtighed


Sektionen har som formål at fremskaffe viden om hvordan forskellige jordbrugs- og fødevaresystemer kan udvikles i en bæredygtig retning. Der fokuseres på balancen mellem produktionens konkurrencedygtighed, natur- og miljøpåvirkningen samt bidraget til landdistrikternes udvikling.

Vigtige elementer er, hvordan de agronomisk-biologiske faktorer i systemerne hensigtsmæssigt kan påvirkes, hvad organiseringen af landbrugs- og fødevare produktionen betyder, samt hvordan en hensigtsmæssig regulering kan bidrage til en bæredygtig arealforvaltning. Redskaber til beslutningstagen på såvel bedrifts- og landskabs-, som fødevarekæde- og samfundsniveau er centrale i arbejdet.

Sekretær: Lene Kirkegaard, e-mail: lene.kirkegaard@agro.au.dk, telefon: 8715 8016