Myndighedsrådgivning

Institut for Agroøkologi bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening i DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på en lang række områder. Af de 13 temaområder inden for jordbrugs- og fødevareområdet, som Aarhus Universitet har forpligtet sig til over for Miljø- og Fødevareministeriet, er Institut for Agroøkologi koordinator af otte områder.

Læs mere om de temaområder, som instituttet er koordinator af, her:    

Arbejdet omfatter akutte ad hoc opgaver, lovforberedende arbejde og høring, udredninger og evalueringer samt løbende opgaver efter forespørgsel af offentlige styrelser og ministerier eller efter egen vurdering af behov og aktualitet.

Læs mere om den forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for fødevare- og jordbrugsområdet her.