Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-uddannelse

Agroøkologi beskæftiger sig med samspillet mellem jord, planter, dyr, mennesker og miljø i økosystemer til produktion af fødevarer, foder og biomasse. Vores formål er at uddanne og fremme den kommende generation af forskere, videnskabsfolk og udviklere af teknologi inden for agroøkologi og teknologi på højeste videnskabeligt niveau i et ægte tværdisciplinært og internationalt miljø. 
 
Læs mere om hvad vi kan tilbyde dig som ph.d.-studerende ved Institut for Agroøkologi og Aarhus Universitet her: 

Kurser

PhD courses 2019:

Soil Deformation and Fragmentation: Visualization, Measurements, Modelling and Functioning, 18-23 March 2019. 

PhD course in Agroecology, 18-19 June 2019. Expression of interest via this link. Contact Chris Kjeldsen for further information

Description, sampling and classifications of Danish soils based on field studies, 6-12 May 2019. Organiser is Mogens H. Greve. Course fee 900€

Hands-on Liquid Chromatography–Mass spectrometry course in the analysis of small molecules (phytochemicals, contaminants, primary metabolites) - June 2019 , AU Flakkebjerg. Please contact Inge Fomsgaard for information.   

Bioactive Molecules in Agroecology - 29 July - 9 August, Flakkebjerg. Please contact Inge Fomsgaard for information.

Advanced Soil Physics - 19-25 August: Are you an MSc student, then please go to the Summer University for registration. Please be aware that there will be an additional fee of 200 €. The course is also open for PhD students. To register as a PhD student, use this link pre-Registration. Fee for PhD students 700 €. Contact Lis Wollesen de Jonge for further information. 

SOM and organically bound nutrients - turnover and stabilisation, September to November 2019. Organiser Jim Rasmussen. Registration is open. Course fee 200€.


PhD courses offered by Danish Universities

Link to the national database concerning PhD courses from Danish Universities

Other relevant courses:

Find courses offered by NOVA.


Internal Journal Clubs:

Soil Spectroscopy Journal Club (Foulum)  Q1-Q2 2018 (12 sessions - once every two weeks). For registration or questions please contact Maria Knadel.

IPM Journal Club - Autumn 2018 (Flakkebjerg). Please contact Mette Sønderskov

Climate-Smart Agriculture (Foulum) - For further information please contact Jeroen Pullens

Soil Physics Journal Club (Foulum) - March-June 2018. For registration please contact Trine Nørgaard

Digital Soil Mapping Journal Club (Foulum)- Q3-Q4 2018 (44 hours). For registration please contact Amélie Beucher


If you have clarifying questions regarding the range of courses at the Department of Agroecology, please contact Lis Wollesen de Jonge

Oversigt over ph.d.-studerende

Her finder ud en oversigt over ph.d.-studerende i instituttet, fordelt på sektioner. 

Godkendelse af ph.d.-kursus

Har du været på et kursus, som ikke som ikke er point-givet, og gerne vil have godkendt dine ECTS-point, skal du udfylde og indsende dette skema til Lis Wollesen de Jonge.

Ad hoc-kursus: Vejledere har mulighed for at definere et ad hoc-kursus, der er skræddersyet specifikt til en ph.d.-studerende. Et sådant kursus kan indeholde deltagelse i en konference, en kort praktiktid med en virksomhed eller andre ting.    

Ph.d.-komite

Lis Wollesen de Jonge

Professor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi
M
H 8831, 2312
P +4587157737
P +4524940550

Bernd Wollenweber

Lektor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Henrik Skovgård

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi
M

P +4587158115

Betina Nørgaard Pedersen

Ph.d.-studerende Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Nils Onnen

Ph.d.-studerende Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Chris Kjeldsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M

P +4587157749
P +4561747357

Carmina Falcato Cabral

Ph.d.-studerende Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Lars Elsgaard

Lektor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer
M

P +4587157674

Karina Rysholt Christensen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum
M

P +4587157664
P +4540711132

Mathias Neumann Andersen

Professor MSO Institut for Agroøkologi - Klima og Vand
M

P +4587157739
P +4522400742