Institut for Agroøkologi er placeret på flere lokaliteter.