Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

World Soil Day

Kom med til fejringen af World Soil Day den 5. december 2019, hvor der er mulighed for at mødes og tilbringe en halv dag med kolleger, for at høre om udfordringerne med hensyn til soil. Der vil også være rig mulighed for at høre om nye projekter, perspektiver og tilgange.

14.11.2019 | Camilla Brodam

Dato tor 05 dec
Tid 11:30 17:30
Sted Auditoriet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

World Soil Day blev indstiftet i 2014 af FN som en officiel mærkedag for at rette opmærksomheden mod vigtighed af at fastholde en sund og produktiv jord. Dagen skal også bruges til at advokerer for en bæredygtig forvaltning af jordressourcen.

En god jordkvalitet medfører en bedre forsyning af vand og næringsstoffer for planternes vækst samtidig med, at det øger jordens evne til at omsætte og tilbageholde miljøfremmede stoffer og dermed sikre renere vand i vandløb, søer og kystnære områder. Senest har jordens betydning som kulstoflager og klimaregulator blevet fremhævet og især de store emissioner fra dyrkning af kulstofrige lavbundsjorder har været i fokus.

I JORD gruppen har vi i flere år fejret World Soil Day, den 5. december. På initiativ fra Lorraine og Saghar udvide vi i år initiativet til at omfatte alle på sektioner på AGRO, og da vi samtidig kombinerer denne aktivitet med de to professortiltrædelsesforelæsninger, får vi en rigtig spændende dag, hvor vi kan finde inspiration til samarbejder og projekter på tværs af sektionerne.

Vi vil høre korte foredrag om truslerne mod jorden kvalitet bl.a. jorderosion, som er et internationalt fokusområde for dette års World Soil Day. Vi vil ligeledes høre om nogle af de løsninger, vi arbejder med ved AGRO. Der vil desuden være en postersession med 2 minutters præsentationer af udvalgte posters. I år er der mulighed for at høre om forskningslaboratorierne ved JORD og  JORDNÆR, hvilke analyser, der udføres mm.

Program

11:30 – 12:30                        Lunch

 

12:30 – 12:40                       Welcome and Opening presentation by Mogens Humlekrog Greve

12:40 – 12:50                       Soil Erosion by Nils Onnen

12:50 – 13:00                       Soil Compaction by Loraine ten Damme

13:00 – 13:10                       Soil Carbon losses by Arezoo Taghizadeh

13:10 – 13:20                       Soil Nitrogen losses in agricultural soils by Jim Rasmussen

13:20 – 13:30                       Soil Nitrogen losses in lowland soils by Rasmus Jes Petersen

13:30 – 13:40                       GHG emissions from peatland soils by Claudia Windeck

 

13:40 – 13:55                       Break

 

13:55 – 14:05                        Woodchip bioreactors by Arnaud Jeglot

14:05 – 14:15                        Soil Mapping with Deep Learning by Amélie Beucher

14:15 – 14:25                       Life Cycle Assessment and soil carbon by Marie Trydeman Knudsen

14:25 – 14:35                       Nitrogen Footprint by Morten Graversgaard

14:35 – 14:45                       Microplastic in soil by Maria Knadel and Trine Nørgaard

14:45 – 14:55                       Ecosia Search Engine by Fernanda Tahamtani

14:55 – 15:05                       Open Discussion

 

15:05 – 15:20                       Coffee and Cake

 

15:20 – 16:00                      Poster session (presentations)

15:20 – 15:30                      Soil physics lab facilities and equipment by Michael Koppelgaard

15:30 – 15:40                      Soil fertility lab facilities and equipment by Margit Paulsen and Mette Sahl

Pitch your work

15:40 – 15:42                     Effects of soil heterogeneity on the uncertainty in modelling the fate of
                                          urinary nitrogen by Iris Vogeler

15:42 – 15:44                     The unaccounted bit – Cover crops deposit C and N in the soil  
                                          by Chiara De Notaris

15:44 – 15:46                     Modelling terron units with the addition of climatic variables for Denmark
                                          by Yannik E. Roell

15:46 – 15:48                    Greenlandic Soils by Peter Jensen

15:48 – 15:50                    Policy workshop RECARE project by Mathieu Lamandé

 

16:00 – 16:30                   General Poster session for all the participants

16:30 – 17:00                   Discussion of Future challenges, ideas and other suggestions

 

17:00 -                              Closing Reception

Temadag, Agro, DCA