Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt

Foto: Klimatoriet - Klimafolkemøde 2021

16.06.2021 | Konference, Agro, DCA

Klimafolkemøde 2021 – Et renere, smukkere og mere produktivt Danmark i 2050

Vær med, når professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi holder oplæg om ”En helhedsorienteret tilgang til ressourcer og omgivelser” samt deltager i en debat på tværs med blandt andre Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn

Foto: Claus Bo Andreasen

16.06.2021 | Forskning, Agro, DCA, Virkemidler, Kvalitetsegenskaber , Natur, miljø og klima, Plantedyrkning

Bælgplantebaserede dækafgrøder kan via selvregulering reducere kvælstoftab

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt efterafgrødeblandinger med bælgplanter har evnen til at reducere nitratudvaskning fra landbruget. Studiet viser, at de selv kan regulere deres indtag af kvælstof ved hjælp af biologisk N2-fiksering, og dermed være med til at reducere nitratudvaskning.

Foto: Lars Kruus - AU Foto

10.06.2021 | Agro

Kommercialisering af open source modelleringsværktøj kan hjælpe danske væksthusgartnere

Et open source-modelleringsværktøj, skabt af en forsker fra Aarhus Universitet, har skabt gode samarbejder i hele verden, blandt andet med Teknologisk Institut omkring udviklingen af to beslutningsstøtteværktøjer til danske væksthusgartnere.

Foto: ReDoCO2 - https://redoco2.net

09.06.2021 | Nyhed, Agro, DCA

Nyt projekt vil reducere landbrugets CO2-udledning ved hjælp af droner og kunstig intelligens

Et nyt stort Innovationsfonds projekt har til formål at udvikle metoder og teknologi til kortlægning og analyse af tørveområder, som er en af landbrugets helt store kilder til udledning af CO2. Målet er at udvikle metoder til en mere nøjagtig bestemmelse af tørvejorders udbredelse samt deres kulstoflagre.

09.06.2021 | Konference, Agro

Stor konference om smagssans og bæredygtighed

Hvordan kan vores smagssans være med til at sikre nye og mere bæredygtige madvalg? Det er temaet for den innovative og tværfaglige konference "Creative Tastebuds”, der afholdes til august som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Smag for Livet og Institute of Meals. Der bliver tale om en hybrid mellem en fysisk og en digital konference, og…

Viser resultater 21 til 25 ud af 452

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste