Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt

Foto: Ingeborg Frøsig Pedersen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar, Agro

Når den grønne løsning er brun

I løbet af sit ph.d.-studium har Ingeborg Frøsig Pedersen forsket i de mekanismer, der påvirker plantetilgængeligheden af fosfor i kvæggylle ved dyrkning af majs.

Foto: Nils Onnen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar, Agro

Vurdering af risikoen for vanderosion i landbrugsjord ved hjælp af droneovervågning og rumligt distribuerede modeller

I løbet af sine ph.d.-studier har Nils Onnen på landsplan undersøgt den årlige jorderosion og generering af afstrømning som følge af tidsmæssige og rumlige forandringer af jordens overfladeforhold på markniveau.

Foto: Drishya Nair

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar, Agro

Kan nitrifikationshæmmeren DMPP effektivt reducere nitrogenoxidemissioner og nitratudvaskning fra majs, der er dyrket i mejeribedrifter?

Under sine Ph.d. studier har Drishya Nair undersøgt potentialet af nitrifikationshæmmeren DMPP til at mindske emission af nitrogenoxid (N2O) og udvaskning af nitrat (NO3-) fra majs dyrket i sandjord.

Bina Bhattarai

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar, Agro

Strukturel mangfoldighed og biologisk aktivitet af naturligt forekommende benzoxazinoider i planter

Ph.d.-forsvar, mandag den 28. september 2020. Bina Bhattarai.

Foto: AU Foto.

24.09.2020 | DCA, DCA medarbejdernyhed, Agro

Nye idéer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021 – 2022. Deltag i online møder og hør om mulighed for at søge medfinansiering.

Viser resultater 36 til 40 ud af 379

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste