Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Forskere fra Aarhus og Københavns universiteter har analyseret og beskrevet potentielle virkemidler i forhold til landbrugets tab af kvælstof til miljøet. Foto: Janne Hansen

12.01.2015 | Agro

Ny oversigt over effekter og potentiale af virkemidler for kvælstof udgivet

Aarhus Universitet har sammenfattet et katalog over virkemidler, der kan bruges til at regulere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet. Kataloget anvendes i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye vandplaner og målrettet arealregulering.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt forekomsten af resistens i en række populationer af rapsjordlopper og glimmerbøsser i rapsmarker. Foto: Janne Hansen.

07.01.2015 | DCA

Skadedyr er resistente over for visse insektmidler

Vinterraps får ofte ubudne gæster i form af skadedyr som rapsjordlopper og glimmerbøsser. Forsøg fra Aarhus Universitet viser, at der er stor forskel på, hvor følsomme skadedyrene er over for insektmidler.