Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Afgasning af gylle øger kvælstoffets tilgængelighed for afgrøderne, hvilket alt andet lige kan føre til øget udbytte. Foto: Jesper Rais

17.09.2015 | Agro

Bioforgasning nedsætter udvaskning af kvælstof fra husdyrgødning

Forskere ved Aarhus Universitet har udviklet en ny model, der kan beregne udvaskningen af kvælstof fra afgasset gylle sammenlignet med ubehandlet gylle over en længere tidshorisont.