Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

For nogle køer, med forlængede laktationer, vil der være risiko for en for høj huldværdi ved den kommende kælvning.

27.06.2016 | Agro

Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring

Bevidst forlængede laktationer kan være en god måde at udnytte et højt ydelsesniveau på og få færre uproduktive dyr på gården. Derigennem opnås et lavere foderforbrug per kg EKM, men én bekymring er, om det giver fede goldkøer.

Biochar har fået stigende opmærksomhed, da meget tyder på, at det både kan bruges til at mindske emissionen af drivhusgasser og samtidig anvendes som middel til jordforbedring. Foto: Anne-Luise Skov Jensen

23.06.2016 | Agro

Stor interesse for at se effekten af biochar i praksis

Mere end 30 konsulenter, landmænd og forskere lagde mandag 13. juni vejen forbi AU Askov Forsøgsstation for at høre om erfaringer med biochar og se effekten af biochar på plantevæksten i mark- og lysimeterforsøg.

Forskere fra Institut for Agroøkologi er med i et europæisk projekt, der bidrager til kampen mod kartoffelskimmel. Foto: Geert Kessel

22.06.2016 | Agro

Kampen mod kartoffelskimmel oprustes

Det patogen, som er årsag til kartoffelskimmel, er meget foranderlig, hvilket gør den udfordrende at bekæmpe. Aarhus Universitet deltager i et nyt internationalt projekt, der tager fat om problemet ved at analysere patogenets variationer og evolution samt udvikle bedre beslutningsstøttesystemer.

Udvikling af alternative metoder til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps kan bane vejen for et markant mindre forbrug af insekticider. Foto: Janne Hansen

20.06.2016 | Agro

Forbrug af insekticider mod glimmerbøsser kan reduceres markant

Aarhus Universitet er med i et nyt europæisk projekt, der sigter mod at udvikle alternativer til pesticider til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps og derved bane vejen for en markant reduktion i forbruget af insekticider.