Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Der er tegn på, at blomster kan forsyne bier med stoffer, der gør bierne bedre i stand til at modstå sygdomme. Arkivfoto

17.03.2016 | DCA

Hjælp til honningbier fra naturens apotek

De blomster, som honningbier besøger, kan mere end blot levere føde til bierne. Der er også tegn på, at blomsterne kan forsyne de travle insekter med stoffer, der gør bierne bedre i stand til at modstå sygdomme.

De danske analyser af fosfor i jorden kan forbedres. Foto: Janne Hansen

17.03.2016 | Agro

Analyser af landbrugsjordens fosforstatus trænger til forbedring

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt den nuværende metode til at analysere fosfor i jord, fosfortallet, og anbefaler tiltrængte forbedringer.

Forlænget lactation kan være en bonus for landmandens økonomi. Foto: Colourbox

17.03.2016 | DCA

Forlænget laktation er en lovende strategi til bedre økonomi

En forlænget laktationsperiode og dermed kortere kælvningsinterval kan give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i den årlige mælkeydelse.

Formålet med kvælstofprognoserne er at sikre, at gødningstilførslen på markerne bliver tilpasset efter jordens indhold af kvælstof. Foto: Janne Hansen

17.03.2016 | Agro

Kvælstofprognosen for 2016 er nu offentliggjort

Normudvalget har indstillet kvælstofprognosen for 2016. Alt efter jordtype og geografisk beliggenhed viser prognosen et ekstra behov for kvælstof.

04.03.2016 | Anis

Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi

Der kan være både produktionsmæssige og økonomiske fordele for mælkeproducenten, hvis han vælger at forlænge køernes laktationsperiode og dermed kælvningsintervallet i besætningen. Eksempelvis kan denne strategi give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i mælkeydelsen per år. Det…

Tommy Dalgaard er udnævnt til professor og holder tiltrædelsesforelæsning 15. april 2016.

03.03.2016 | Agro

Ny professor i bæredygtighed

Tommy Dalgaard ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er udnævnt til professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse.

Der er direkte sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og forekomsten af gener for antibiotikaresistens i miljøet. Foto: Janne Hansen

02.03.2016 | Agro

Antibiotikaforbrug påvirker forekomsten af resistente bakterier i jorden

Anvendelse af husdyrgødning øger jordens indhold af gener for resistens mod antibiotika. Til gengæld er skaden ikke uoprettelig.