Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

24.06.2021 | Nyhed

Folkemøde 2021 – Lavbundsjordenes X-faktor i klimakampen

Danmark vil reducere CO2 udledningen med 70% til 2030. Det betyder, at vi har travlt! Men måske findes der en gamechanger i landbruget, nemlig de såkaldte lavbundsjorde. Men hvad er det, og hvorfor er det vigtigt? Og hvorfor er noget, der egentlig lyder ret simpelt faktisk ret svært?

Foto: Colourbox

23.06.2021 | Presseklip

Det er udfordrende at dyrke efterafgrøder med succes i Danmark

I en kronik i Økologisk Nu forklarer Chiara De Notaris og Jim Rasmussen fra Institut for Agroøkologi, hvorfor sædskifter er en af de bedste og mest anerkendte metoder for at skabe bæredygtige dyrkningssystemer, og hvorfor bælgplanter - både bælgsæd og græsmarksbælgplanter - og efterafgrøder giver en bedre næringsstofudnyttelse og reducerer behovet…

Unge nematoder. Foto: Md. Maniruzzaman Sikder

23.06.2021 | Agro

Nematoder kan blive beskyttet af mikrober på deres overflade

Nematoder og mikrober sameksisterer i forskellige omgivelser, men de gør mere end blot sameksistere. Hos mennesker og insekter bruger parasitiske nematoder værts- og endosymbiotiske mikrober som assistance. Men sker det samme med plante parasitære nematoder i jorden og i rødderne på de planter, de angriber?

Biorafineringsanlæg ved AU Foulum. Foto: Lars Kruuse - AU Foto

23.06.2021 | Forskning

Screeningsmetode til vurdering af planters potentiale for udvinding af protein via bioraffinering valideret

Er det bedre at ekstrahere protein fra græs eller andre planter i bioraffinaderiet, og hvor meget protein kan ekstraheres? Nu er en anerkendt metode, som normalt bruges til at screene for foderværdi, blevet valideret i forhold til at kunne vurdere potentialet for at ekstrahere protein fra plantemateriale i et biorafinaderi. Det vil gøre det muligt…

Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

16.06.2021 | Forskning

Forskere fra Aarhus Universitet retter søgelyset mod faktorer, der påvirker arbejdsskader i landbruget

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Skotlands Rural College er risikoen for arbejdsskader i landbruget højere, når man arbejder med store husdyr end ved nogen af de mange andre arbejdsopgaver der hører til et landbrug. Faktisk er risikoen for arbejdsskader på kvægbedrifter tre gange højere end på for eksempel…

Foto: Klimatopmøde 2021

16.06.2021 | Møde

Det Nationale Klimatopmøde 2021 – kan corona-krisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen?

Kan vi nytænke klimaindsatsen i lyset af, hvad pandemien har lært os om fællesskab og global handling? Og hvad betyder det i forhold til fremtidens landbrug? Det giver professor Tommy Dalgaard et bud på, når han præsenterer sit bud på fremtidens landbrug.

Foto: Klimatoriet - Klimafolkemøde 2021

16.06.2021 | Konference

Klimafolkemøde 2021 – Et renere, smukkere og mere produktivt Danmark i 2050

Vær med, når professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi holder oplæg om ”En helhedsorienteret tilgang til ressourcer og omgivelser” samt deltager i en debat på tværs med blandt andre Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn

Foto: Claus Bo Andreasen

16.06.2021 | Forskning

Bælgplantebaserede dækafgrøder kan via selvregulering reducere kvælstoftab

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt efterafgrødeblandinger med bælgplanter har evnen til at reducere nitratudvaskning fra landbruget. Studiet viser, at de selv kan regulere deres indtag af kvælstof ved hjælp af biologisk N2-fiksering, og dermed være med til at reducere nitratudvaskning.

Foto: Lars Kruus - AU Foto

10.06.2021 | Agro

Kommercialisering af open source modelleringsværktøj kan hjælpe danske væksthusgartnere

Et open source-modelleringsværktøj, skabt af en forsker fra Aarhus Universitet, har skabt gode samarbejder i hele verden, blandt andet med Teknologisk Institut omkring udviklingen af to beslutningsstøtteværktøjer til danske væksthusgartnere.

Foto: ReDoCO2 - https://redoco2.net

09.06.2021 | Nyhed

Nyt projekt vil reducere landbrugets CO2-udledning ved hjælp af droner og kunstig intelligens

Et nyt stort Innovationsfonds projekt har til formål at udvikle metoder og teknologi til kortlægning og analyse af tørveområder, som er en af landbrugets helt store kilder til udledning af CO2. Målet er at udvikle metoder til en mere nøjagtig bestemmelse af tørvejorders udbredelse samt deres kulstoflagre.

Viser resultater 1 til 10 ud af 14

1 2 Næste