Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

16.06.2021 | Forskning

Forskere fra Aarhus Universitet retter søgelyset mod faktorer, der påvirker arbejdsskader i landbruget

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Skotlands Rural College er risikoen for arbejdsskader i landbruget højere, når man arbejder med store husdyr end ved nogen af de mange andre arbejdsopgaver der hører til et landbrug. Faktisk er risikoen for arbejdsskader på kvægbedrifter tre gange højere end på for eksempel…

Foto: Klimatopmøde 2021

16.06.2021 | Møde

Det Nationale Klimatopmøde 2021 – kan corona-krisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen?

Kan vi nytænke klimaindsatsen i lyset af, hvad pandemien har lært os om fællesskab og global handling? Og hvad betyder det i forhold til fremtidens landbrug? Det giver professor Tommy Dalgaard et bud på, når han præsenterer sit bud på fremtidens landbrug.

Foto: Klimatoriet - Klimafolkemøde 2021

16.06.2021 | Konference

Klimafolkemøde 2021 – Et renere, smukkere og mere produktivt Danmark i 2050

Vær med, når professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi holder oplæg om ”En helhedsorienteret tilgang til ressourcer og omgivelser” samt deltager i en debat på tværs med blandt andre Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister Rasmus Prehn

Foto: Claus Bo Andreasen

16.06.2021 | Forskning

Bælgplantebaserede dækafgrøder kan via selvregulering reducere kvælstoftab

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt efterafgrødeblandinger med bælgplanter har evnen til at reducere nitratudvaskning fra landbruget. Studiet viser, at de selv kan regulere deres indtag af kvælstof ved hjælp af biologisk N2-fiksering, og dermed være med til at reducere nitratudvaskning.

Foto: Lars Kruus - AU Foto

10.06.2021 | Agro

Kommercialisering af open source modelleringsværktøj kan hjælpe danske væksthusgartnere

Et open source-modelleringsværktøj, skabt af en forsker fra Aarhus Universitet, har skabt gode samarbejder i hele verden, blandt andet med Teknologisk Institut omkring udviklingen af to beslutningsstøtteværktøjer til danske væksthusgartnere.

Foto: ReDoCO2 - https://redoco2.net

09.06.2021 | Nyhed

Nyt projekt vil reducere landbrugets CO2-udledning ved hjælp af droner og kunstig intelligens

Et nyt stort Innovationsfonds projekt har til formål at udvikle metoder og teknologi til kortlægning og analyse af tørveområder, som er en af landbrugets helt store kilder til udledning af CO2. Målet er at udvikle metoder til en mere nøjagtig bestemmelse af tørvejorders udbredelse samt deres kulstoflagre.

09.06.2021 | Konference

Stor konference om smagssans og bæredygtighed

Med et oplæg om bælgfrugter i en bæredygtig kost deltager Lisbeth Mogensen fra Institut for Agroøkologi i den innovative og tværfaglige konference "Creative Tastebuds”, der afholdes til august som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Smag for Livet og Institute of Meals. Der bliver tale om en hybrid mellem en fysisk og en digital konference,…

Foto: Colourbox

09.06.2021 | Forskning

Forskere lægger det genetiske fundament til fremtidig management af meldrøjer i rug

Hvordan inficerer meldrøjer rug, og hvilke gener spiller en vigtig rolle i modstanden mod sygdommen? Dette er spørgsmål, som forskere fra Institut for Agroøkologi har undersøgt som led i et industrielt post doc-samarbejde med Nordic Seed. Resultaterne vil bane vejen for en bedre forståelse af meldrøjers komplekse mekanismer, som kan bruges i nye…

Foredragene og debatterne livestreames på dagen fra Aarhus Universitets iværksætterhub the Kitchen i Universitetsbyen i Aarhus. (Foto: AU Foto)

08.06.2021 | Møde

Folkemøde 2021: Kom til foredrag og debatter med AU-forskere

Har de danske lavbundsjorde X-faktor i klimakampen – forstå hvorfor! Eller bliv klogere på COVID-19, digitalisering og demokrati, blockchain, iværksætteri, ledelse og meget andet, når AU – som en del af Folkemødet 2021 – den 17. juni livestreamer gratis foredrag og debatter med forskere fra forskellige fagområder – samt politikere og…

Illustrationen viser sammenhængen mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

02.06.2021 | Forskning

Den nationale kvælstofmodel får nyt, forbedret datagrundlag

GEUS og Aarhus Universitet har opdateret den Nationale Kvælstofmodel mht. data og model struktur. Modelsystemet beregne kvælstoffets transport, omsætning og tilbageholdelse (herunder kvælstof retention) fra både landbrugsarealer samt by, skov, natur, bebyggelse og frem til kysten.