Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Markforsøg med biokul etableret på Askov Forsøgsstation, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Foto: Henning C. Thomsen

22.09.2021 | Agro

Kom til opstartsseminar om biokul i dansk landbrugsjord

Biokul øger lagringen af kulstof i jorden og kan øge udbyttet, særligt på jorde med lav frugtbarhed. Biokul ser også ud til at kunne reducere emissionen af lattergas, der er en stærk drivhusgas. På foranledning af Landbrugsstyrelsen går forskere fra Aarhus Universitet nu i gang med at udarbejde en vidensyntese om anvendelsen af biokul under danske…

Priming af frø inden såning forøger spireevne og -hastighed, men primer man spinatfrø med zink, vil det også sikre mere modstandsdygtige implanter selv under lave temperaturer og i næringsfattige forhold. 

Foto: Colourbox

22.09.2021 | Agro

Priming med zink kan forbedre spinats spireevne og give en bedre etablering

Et øget zink-niveau (Zn-niveau) i spinatfrø gennem Zn-priming kan udover de normale fordele ved priming såsom forøget spireevne og -hastighed, også forbedre etableringen af kimplanter under stress ved lave temperaturer og næringsfattige forhold.

Planters hormonelle balance er med til at stabilisere og skabe et optimalt vækstmiljø for sig selv, gavnlige nematoder og mikroorganismer i jorden omkring rødderne. Hvis hormonbalancen ændres rammer det også organismerne i og omkring rødderne. 
Foto: Md Maniruzzaman Sikder

22.09.2021 | Agro

Planters hormonudskillelse har stor påvirkning på nematoder

Planter bruger meget energi på at udsende hormonstoffer gennem rødderne ud i jorden. Det påvirker jordens mikrobielle miljø omkring planten, og har en langt større effekt på bestemte arter af planteparasitiske nematoder end hidtil antaget.

20.09.2021 | DCA

Nyt internationalt forskningsprojekt skal gøre husdyrbrug mere bæredygtige

Dansk ekspertise er med helt fremme i et nyt, paneuropæisk forskningsprojekt, der i samarbejde med lokale husdyrbrug skal udvikle bæredygtige systemer til husdyrbrug.

Foto: Villum Experiment

16.09.2021 | Bevilling

Villum Experiment: 51 forskere får 99 mio. kr. til forskningseksperimenter

Shubiao Wu er blandt de 51 forskere, der i år har modtaget en bevilling fra årets Villum Experiment. Med en bevilling på knap 2 mio. kr. vil han som den første undersøge, hvordan man kan benytte mikrobielle veje til samtidigt at reducere af metan og lattergas fra vådområder.

Foto: Inge S. Fomsgaard

16.09.2021 | Navne

Ny professor i naturstofkemi og miljøkemi

Inge S. Fomsgaard tiltræder som professor i naturstofkemi og miljøkemi ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Foto: Gasper Laurent Sechu

14.09.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Kortlægning af vand- og stoftransport i ådale

I løbet af sit ph.d.-studium har Gasper Laurent Sechu forsket i ådalene og deres rolle i relation til beskyttelse af vandløbene.

Foto: Janne Hansen

08.09.2021 | DCA

Seminar med resultater fra forskning i minivådområder med matrice

På et afslutningsseminar fremlægger forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet hovedresultater og konklusioner fra forskningsprojektet ”Minivådområder med matrice”.

Foto: Noha Mahmoud

02.09.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Brug af højdetaljerede data til at forbedre effektiviteten af landbrugets dyrkningsaktiviteter

I løbet af sine ph.d.-studier har Noha Mahmoud undersøgt, hvordan højdetaljerede data kan forbedre dyrkningssystemers effektivitet i relation til både miljømæssige og sociale indikatorer.

Foto: Professor Uffe Jørgensen - Fotograf: Maria Randima

01.09.2021 | Agro

Ny professor i flerårige dyrkningssystemer

Uffe Jørgensen tiltræder som professor i flerårige dyrkningssystemer ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste