Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

I de nye kostråd er der fokus på at skrue op for forbruget af bælgfrugter og grøntsager og ned for andelen af kød i kosten. Illustration: Fødevarestyrelsen

13.01.2021 | DCA

Klimahensyn er for første gang en del af de officielle kostråd

Som forbruger kan man gøre en stor forskel for klimaet gennem sin kost. Nu kan man hente inspiration til netop det i de nye officielle kostråd, som for første gang indeholder anbefalinger til at mindske klimaaftrykket fra kosten. Bag rådene ligger blandt andet viden fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet om de enkelte fødevarers…

Foto: Jesper Rais

13.01.2021 | Forskning

Nyt fra det unikke danske Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

Resultater fra årets VAP-rapport viser, at størstedelen af de testede pesticider og nedbrydningsprodukter i perioden 2017-2019 ikke udvaskede til grundvandet ved regelret anvendelse på marker. Af de 32 testede stoffer blev to stoffer – pesticidet propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol – fundet i grundvandet over kravværdien på 0,1 μg/L

Foto: Doline Fontaine

04.01.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Genanvendelse af organiske reststoffer som effektiv N- og S-gødning

I løbet af sine ph.d.-studier har Doline Fontaine undersøgt muligheden for at genanvende næringsstofferne kvælstof (N) og svovl (S) i organiske reststoffer som gødning til afgrøder. For at nedsætte forbruget af ikke-vedvarende ressourcer og samtidig opretholde afgrødeudbyttet og jordbundsfertiliteten er der behov for at finde tilstrækkelige…

Foto: Sara Sanchez

04.01.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Laser-induceret nedbrydningsspektroskopi til jord fosfor bestemmelse

Standard jord Fosfor (P) test anvendes rutinemæssigt til at estimere størrelsen af de agronomiske eller miljømæssigt relevante jord-P-puljer.

Forkullet malt fra Vikingetiden fundet ved Hundborg i Danmark. Foto: Peter Steen Henriksen - Nationalmuseet.

16.12.2020 | Forskning

Ny metode kan måske finde Danmarks ældste øl

I et samarbejde mellem forskere på Nationalmuseet og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg, er det lykkedes at udvikle en metode til at påvise maltning af korn på forkullede kornkerner fra oldtiden. Hermed bliver det muligt at påvise, om man har brygget øl helt tilbage i bondestenalderen.

Fra venstre ses hvede aks, og fra højre ses et speltaks. Foto: Colourbox

16.12.2020 | Forskning

Ny hvedemutant kan lære os mere om spelt

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har ved et lykketræf opdaget en mutation, der gør hvede speltlignende.

Foto: Colourbox

16.12.2020 | Forskning

Kartofler set i fugleperspektiv

Forskere fra Aarhus Universitet har testet brugen af satellit- og dronebilleder til at undersøge og forudsige kvælstof- og vandbehov hos kartofler dyrket i Danmark.

Foto: Muhammad Javaid Akhter

11.12.2020 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Vulpia myuros biologi og bekæmpelse- Et voksende ukrudtsproblem i Nordeuropa

I sit PhD studie har Muhammad Javaid Akhter undersøgt ukrudtsarten Vulpia myuros biologi og bekæmpelse. Vulpia myuros er en forholdsvis ny ukrudtsart i danske marker. Viden om dens Vulpia myuros biologi er nødvendig for at udvikle effektive integrerede ukrudtsbekæmpelsesstrategier. Muhammad Javaid Akhter undersøgte Vulpia myuros fænologi,…

09.12.2020 | Agro

Alternativ plantekongres i 2021

Den 12. – 15. januar 2021 er der ”Planter i fokus”. Her vil mere end 20 webinarer give faglig viden til plantebranchen.

Foto: Thomas Birger Jensen

29.11.2020 | Agro

Forskere peger på positive effekter af Conservation Agriculture, men der er usikkerhed om størrelsen af kulstoflagring

Der er stor interesse for natur- og miljøvenlig plantedyrkning. Det viste engagementet på et webseminar, hvor forskere fra Aarhus Universitet fremlagde resultater og konklusioner fra en vidensyntese om dyrkningssystemet Conservation Agriculture.

Viser resultater 21 til 30 ud af 396

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste