Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Projektet GrainLegsGo vil åbne vores øjne for friske bælgfrugter, f.eks. hestebønner. Foto: Colourbox

11.02.2021 | Nyhed

Bønner og ærter er der fremtid i

Spis dine ærter, er ikke længere blot noget, man med alvorlig mine siger til kræsne børn. For der er mange gode grunde til at spise friske ærter og bønner, og bælgfrugterne vinder langsomt men sikkert større indpas herhjemme: Fra Michelin-kokken Francis Cardenau’s ”økologiske bønnemøder” til edamame bønnerne, der de seneste år har bevæget sig fra…

Foto: Yannik Elo Roell

11.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Klassificering af jordens egnethed ved hjælp af maskinlæring: En sammenligning mellem punktbaserede og rasterbaserede terron-metoder

I løbet af sine ph.d.-studier har Yannik E. Roell klassificeret jordens egnethed over hele Danmark ved hjælp af en metode, der bygger på såkaldte terroner. Terroner dannes ved at kombinere maskinlæring med variabler om jordbunds-, klima- og terrænforhold. Yannik E. Roell har anvendt to forskellige metoder (henholdsvis punktbaserede og…

Foto: Maria Isabel Senal

11.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Topografi og jordbundens elektriske ledningsevne: enkle redskaber til at vurdere forskelligheder i kunstigt drænede jorde

I løbet af sine ph.d.-studier har Maria Isabel Senal undersøgt størrelsesorden og profiler for redoxpotentialeværdier (Eh) og de forskellige former for kvælstof, potentielle denitrifikationsrater samt forskellige fysisk-kemiske jordbundsegenskaber ved forskellige konceptualiserede redoxmiljøer i rørdrænet landbrugsjord. Sådanne parametre blev…

Foto: Hamidreza Ardalani

11.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Honningbier er vigtige bestøvere som er udsat for adskillige stressfaktorer, såsom skiftende blomsterressourcer, parasitter og landbrugskemisk eksponering

Honningbier er vigtige bestøvere som er udsat for adskillige stressfaktorer, såsom skiftende blomsterressourcer, parasitter og landbrugskemisk eksponering. Hamidreza Ardalani studerede virkningen af fytokemikalier på restkoncentrationer af pesticider i honningbier. Han implementerede massespektrometri-baserede metabolomics teknikker for at…

Foto: Colourbox

04.02.2021 | Bevilling

Puljen til Forskningsinfrastruktur udpeger to modtagere på fakultetet

På Faculty of Technical Sciences modtager to forskningsprojekter i alt 28,9 millioner kroner til forskningsudstyr og –faciliteter, der kan understøtte det danske arbejde med den grønne udvikling.

Foto: Julie Therese Christensen

01.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Brug af efterafgrøder til at øge fosfors tilgængelighed

I løbet af sit ph.d.-studium har Julie Therese Christensen forsket i forskellige aspekter af jordens fosfordynamikker. En af grundideerne var at undersøge, om det er muligt at bruge efterafgrøder til at øge fosfortilgængeligheden for hovedafgrøden. Julie Therese Christensen undersøgte efterafgrøderne lupin, havre og klinte. Særligt lupin og klinte…

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

27.01.2021 | DCA

Europæisk seminar om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Når de europæiske regeringer træffer beslutninger om støtte og regulering af landbrug og fødevareproduktion, så bygger beslutningen oftest på videnskabelig rådgivning. Der er imidlertid stor forskel i, hvordan rådgivningen er organiseret i de forskellige lande. Målet med dette første seminar på området er at udveksle erfaringer, som kan inspirere…

Foto: Agrointelli.

27.01.2021 | DCA

Europæisk samarbejde om dyrkningsjorden

I det europæiske forskningsprogram EJP SOIL er det målet at skabe samarbejde med landmænd, organisationer, virksomheder og myndigheder om beskyttelse af dyrkningsjorden. Den 1. marts holder forskningsprogrammet et online seminar for de danske interessenter. Det er samtidigt muligt at tilmelde sig programmets nyhedsbrev, som bl.a. fortæller om ny…

Foto: Colourbox

21.01.2021 | Forskning

Fikserende efterafgrøder som pligtige efterafgrøder

Et notat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug samt Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet dokumenterer, at kvælstoffikserende efterafgrøder har flere fordele end andre typer efterafgrøder, idet de ud over at reducere udvaskningen af nitrat også kan binde kvælstof fra luften, som vil kunne udnyttes af de efterfølgende…

Foto: Muhammad Javaid Akhter

14.01.2021 | Forskning

Er væselhale det nye super ukrudt?

En ny ukrudtsart er de seneste år blevet et større og større problem i vintersæd og frøgræs. Viden om væselhale har indtil nu været meget begrænset, men forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg har undersøgt ukrudtsartens biologi, fænologi, konkurrenceevne og effekten af forskellige bekæmpelsesstrategier.

Viser resultater 51 til 60 ud af 437

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste