Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCA Agro

Aarhus Universitet deler viden med forskere i Slovenien

Aarhus Universitet deltager i et nyt projekt, der sigter mod at oprette et nyt ”centre of excellence” vedrørende bæredygtigt jordbrug i Slovenien.

Institut for Agroøkologi, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet bidrager med viden om bæredygtige produktionssystemer og agroøkologi, avl og genetik samt plantebeskyttelse til et EU-finansieret slovensk projekt. Foto: Janne Hansen

Bæredygtig fødevareproduktion er en nødvendighed på verdensplan, men implementering af det kan variere fra land til land. Slovenien er et eksempel. Slovenien har bæredygtig fødevareproduktion som en nøgleprioritet i dens nationale strategier, men som et lille land mangler det de økonomiske og menneskelige ressourcer til at få søsat initiativer.   

Hjælp er på vej. Et nyt EU-projekt, der koordineres af Agricultural Institute of Slovenia og som har Aarhus Universitet og det franske forskningsinstitut INRA som partnere, sigter mod at få et nyt “centre of excellence” i jordbrugsvidenskab etableret i Slovenien. Projektet, der løber fra 1. september 2017 til 31. august 2018, er bevilget 399.650 euros fra Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 1 programme. 

Navnet på både projektet og det nye center er Slovenian Centre for Excellence for Agricultural Sciences (SLO-ACE). Med hjælp fra H2020’s partnerskabsmidler kan Aarhus Universitet, INRA og det slovenske jordbrugsinstitut pulje deres viden og udveksle ekspertise med henblik på at pleje fremragende forskning i Slovenien indenfor bæredygtig jordbrug. 

Dette kan hjælpe den slovenske jordbrugssektor med at blive konkurrencedygtig i globale værdikæder, øge landets videnskabelige kompetencer og muliggøre strategisk vækst mod langsigtede muligheder for økonomisk vækst. Ved at blive partnere med Aarhus Universitet og INRA kan den slovenske jordbrugssektor, herunder dens forskningsaktiviteter, linke med innovative klynger, få adgang til udenlandsk viden og ny teknologi samt øge mobiliteten af dens kvalificerede forskere. 

De tre væsentligste fokusområder er markafgrøder og græsmarksproduktion, husdyrproduktion samt frugt- og vinavl og ønologi. Aarhus Universitet bidrager med viden fra Institut for Agroøkologi, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Fødevarer med hensyn til bæredygtige produktionssystemer og agroøkologi, avl og genetik samt plantebeskyttelse. 


Du kan se hjemmesiden for SLO-ACE her. 


Yderligere oplysninger: Professor, sektionsleder Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, email: per.kudsk@agro.au.dk, telefon: 8715 8096, mobil: 2228 3382