Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

At netværke er vejen frem

At dele sine resultater og praktiske erfaringer på tværs af landegrænser er afgørende for at udbrede integreret plantebeskyttelse i landbruget. Forskere fra Aarhus Universitet og andre europæiske forskere anbefaler tre måder til at forbedre brugen af netværk.

Integreret plantebeskyttelse kan udbredes ved at interessenterne bliver bedre til at netværke med hinanden. Foto: Colourbox

Ukrudt, sygdomme og skadedyr kan gøre livet surt for landbrugs- og havebrugsafgrøder og mindske deres udbytte. Pesticider er et af de værktøjer, som landmænd kan bruge til at beskytte afgrøderne. Et bæredygtigt landbrug kræver imidlertid et bredere udvalg af værktøjer for at minimere brugen af pesticider. 

Integreret plantebeskyttelse er løsningen, men der er mange udfordringer i at få landmænd til at tage konceptet til sig. En gruppe europæiske forskere, herunder fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, har sat fokus på problematikken og foreslår, at brug af netværk er en stærk måde at tackle dette problem på. 

Integreret plantebeskyttelse står over for en række udfordringer. Klimaforandringer, udvikling af resistens mod pesticider og ny virulens hos svampesygdomme, der matcher værtens resistens, er forhold, der løbende skal tages højde for.   

Faldende bevillinger til forskning i plantebeskyttelse i mange lande, stigende knaphed på ekspertise, mangel på overførsel af viden fra forskning til praksis, huller i kommunikationen og mangel på tværdisciplinær forskning er forhindringer, der står i vejen for udbredelsen af integreret plantebeskyttelse. Der er dog håb forude. 

- Der er stigende opmærksomhed på, at brug af transnationale netværk er en af måderne til at løse denne type udfordringer og adressere landbrugets fælles prioriteringer, siger forskerne i en artikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Crop Protection. 

Tre måder at forbedre brugen af netværk

Mange interessenter er involveret i plantebeskyttelse, herunder landmænd, rådgivere, forskere, beslutningstagere, og virksomheder. 

- Plantebeskyttelse skal koordineres gennem effektiv kommunikation og dynamiske samarbejde for at enhver integreret plantebeskyttelsesstrategi lykkedes, siger forskerne. 

Der er allerede et bredt spektrum af netværksaktiviteter inden for integreret plantebeskyttelse. Netværk inden for området kan dog blive endnu bedre, og udbredelsen af integreret plantebeskyttelse kan øges betragteligt. Forskerne kommer med tre specifikke anbefalinger baseret på et årtis erfaringer med netværksaktiviteter om integreret plantebeskyttelse i Europa: 

·         Flere forskere kunne drage fordel hvis eksisterende netværk forbedrede kommunikationen mellem forskningsinstitutioner i Europa og resten af verden. Selvom plantebeskyttelsesproblemerne er forskellige, kan man lære af tilgange, der anvendes andre steder Adgang til langtidsforsøg for forskere fra forskellige institutioner kan bidrage til at optimere både omkostninger og resultater. 

·         Forbedrede netværks mellem forskere og rådgivere kan øge mængden af viden og information til landmænd. Overførsel af viden kan øges og blive bedre, hvis rådgivere involveres i at definere forskningsprojekter fra begyndelsen. Fremsynsstudier med flere interessenter, såsom forskere, rådgivere og politiske beslutningstagere kan definere fremtidige, banebrydende forskningstemaer. 

·         Forbedret forståelse af, hvordan viden skabes, og resultaterne anvendes, samt forbedret kommunikation og formidling i netværkene gør det muligt for beslutningstagere at vurdere behovet for regulering. Deltagelse af beslutningstagere i processen kan forbedre effektiviteten af nyligt foreslåede retningslinjer og regulering. Internationale netværk kan være forbilleder for, hvordan man strukturerer lokale netværk.   

Læs den videnskabelige artikel “Networking of integrated pest management: A powerful approach to address common challenges in agriculture” det videnskabelige tidsskrift Crop Protection.


Yderligere oplysninger: Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, email: per.kudsk@agro.au.dk, telefon: 8715 8096, mobil: 2228 3382


Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.