Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bliv klogere - kom til Plantekongres 2020

Du kan høre om nogle af Aarhus Universitets seneste forskningsresultater inden for planteavl på plantekongressen, der holdes i Herning 14.-15. januar 2020.

19.12.2019 | Lise Bundgaard

Foto: SEGES

Har du lyst til at høre om nogle af seneste forskningsresultater inden for klima, vandmiljø, biodiversitet, økologi, jordkvalitet, afgrøder og meget andet, så har du muligheden på Plantekongres 2020, der holdes i Herning den 14.-15. januar 2020. Forskere fra Aarhus Universitet er igen i år aktive på plantekongressen med en lang række indlæg. Her er et lille udpluk:

 

KLIMA

Session 7: Veje til et klimaneutralt landbrug – del 1. Der er diskussion om, hvad visionerne om en klimaneutral landbrugsproduktion i 2050 indebærer, og hvilke elementer der kan bidrage til at gøre landbruget klimaneutralt. Der er til gengæld ingen tvivl om, at udfordringerne er store, og at nye teknologier og produktionssystemer skal udvikles. Ét af de tre indlæg i denne session bærer titlen ”Udfordringens størrelse – kan det lade sig gøre?”, ved professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi. Der vil være en paneldebat efter indlæggene i session 7. Det foregår i session 15.

 

Session 55: Kulstoflagring i landbrugsjord. Kulstoflagring i landbrugsjord fremhæves ofte som en mulighed for at kompensere andre udledninger. Der er i efteråret 2018 udtaget jordprøver i Kvadratnettet, som belyser udviklingen i jordens kulstofindhold. Der er samtidig gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landmænd omkring interesse og muligheder for at øge jordens kulstofindhold. Indlægstitlerne er: ”Udviklingen i jordens kulstofindhold i Kvadratnettet” ved lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi og ”Landmænds opfattelser af kulstoflagring i jord” ved professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi.

 

NATUR

Session 40: Biodiversitet i et nyt årti. Indlægget beskriver et sæt enkle indikatorer for biodiversitet, som du kan bruge, hvis du ønsker at ”tage temperaturen” på dine naturarealer. Med denne viden bliver du bedre i stand til selv at vurdere, om din naturforvaltning har den ønskede effekt. Indlægstitlen er: ”Mål for biodiversitet – fokus på de synlige indikatorer” ved biolog og forsker Camilla Fløjgaard, Institut for Bioscience.

 

VANDMILJØ

Session 51: Kvælstoftab i år 1900. Kvælstoftabet i år 1900 anvendes indirekte som reference for, hvor store reduktionskravene bliver i kommende vandplaner. Du bliver præsenteret for et helt nyt arbejde fra Aarhus Universitet vedrørende landbrugets tab af kvælstof fra marker og udledning af kvælstof til kystvande i år 1900. Ét af de to indlæg i denne session bærer titlen ”Landbrugets tab af kvælstof fra marker år 1900” ved professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi.

 

ØKOLOGI I MARKEN

Session 30: Få helt styr på rodukrudt og frøukrudt. Både i forsøg af Aarhus Universitet og blandt landmænd er der konstateret en reducering af rodukrudt, når dyrkning med øget rækkeafstand og radrensning introduceres i et robust økologisk planteavlssædskifte. Ny teknologi kan genkende én- og tokimbladet ukrudt på kimblade, hvor mekanisk bekæmpelse er mest effektiv. Det giver mulighed for en mere optimal ukrudtskontrol. Indlægstitlerne er: ”Radrenseres effekt på rodukrudt” ved lektor Bo Melander, Institut for Agroøkologi og ”Flere muligheder med digital ukrudtsgenkendelse” ved seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen, Institut for Agroøkologi.

 

Læs mere om Plantekongres 2020 og tilmeld dig her.

Agro, DCA