Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksportsucces med spinatfrø skal sikres i nyt forskningsprojekt

Stigende ukrudtstryk truer den danske spinatfrø-produktion, som står for 75 procent af verdens forbrug af spinatfrø. Forskere ved Aarhus Universitet vil i nyt projekt bekæmpe ukrudtet og finde en ny havefrøart, der kan gå spinaten i bedene.

Forskere ved Aarhus Universitet vil i nyt projekt forsøge at finde en ny eksportsucces på linje med spinatfrø. Den korsblomstrende Pak choi kan være en ny mulig havefrøafgrøde. Foto: Colourbox

Dyrkning af spinatfrø er en dansk succeshistorie – selv for det eksporttunge landbrugserhverv. Siden 1995 er eksportværdien af de små frø vokset fra 30 millioner kroner til nu at udgøre 180 millioner kroner. Men de populære frø trues af stigende mængder af spildraps på halvdelen af landets spinatfrøarealer.

Derfor skal forskere fra Aarhus Universitet i et nyt forskningsprojekt, der har fået 4,35 millioner kroner i støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under NaturErhvervsstyrelsen, se nærmere på mulighederne med flerårige dyrkningssystemer og derigennem finde løsninger til, hvordan ukrudtet reduceres og kontrolleres med et minimalt forbrug af herbicider.

-          Ideen er at udtynde jordens frøpulje året før dyrkning af spinat. Dette opnås ved at få mest muligt ukrudt til at spire i forfrugtsåret og efterfølgende bekæmpe de fremspirende ukrudtsplanter ved gentagne radrensninger. I projektet fokuserer vi på at reducere frøpuljen i de rækker, hvor spinaten skal sås. I spinatfrøåret skal så lidt ukrudt som muligt spire i de afgrødefri striber, og det medvirker anvendelse af direkte såning uden forudgående jordbehandling til, forklarer ledende jordbrugstekniker ved Aarhus Universitet, Peter Hartvig.

Smittetrykket skal bestemmes
Foruden bekæmpelse af ukrudt skal forskerne i projektet også udvikle en metode til at teste jord og frø for smitte af svampe. Frøbehandling og svampebekæmpelse i frøafgrøden anvendes i dag, men der findes ingen metoder, der kan forebygge eller bekæmpe svampen Verticillium, som volder problemer i forbindelse med produktion af spinatfrø.

-          Det er muligt at reducere smitten på frøet, men sås det i en inficeret jord kan det efterfølgende resultere i større angrebsgrad af det høstede frø. Dette understreger vigtigheden af at kende smittetrykket i både jorden og på frøet, siger seniorforsker ved Aarhus Universitet, Birte Boelt.

Forskerne vil i projektet tage en række metoder i brug for at bestemme smittetrykket. Det drejer sig om inkubering, mikroskopering og identifikation af svampe, dyrkning af indikatorplanter samt multispektral billedanalyse og nær infrarød spektroskopi. Endvidere afprøves kemisk eller fysisk sterilisering af smitte fra svampene Verticillium og Fusarium, samt anvendelse sanerende afgrøder.

-          Når frøavleren gennem de nye metoder er sikker på, at hans jord er egnet til dyrkning af spinat, sparer det mange penge for både frøavleren og for frøfirmaet, påpeger Birte Boelt.

Det er afgørende for spinatfrøproduktionen, at den styrer udenom smitte fra svampe, da det har stor betydning for mulighederne for afsætning.

-          Pletter på et babyleaf-blad i Japan eller USA er dårlig reklame for dansk produceret frø. Forbrugerne vil fravælge produktet, og det vil også reducere holdbarheden. Pletterne kan være udtryk for, at spinatfrøet er inficeret med en svampe, og dét accepterer kunderne ikke. Kvaliteten skal være i orden, hvis vi skal opretholde den store eksport, fortsætter Birte Boelt.

Pak choi kan være ny succeshistorie
Succesen med at få skabt spinatfrø af høj og sikker kvalitet er ikke gået ubemærket hen. Derfor vil forskerne sammen med de involverede frøfirmaer forsøge at udvikle og afprøve nye havefrøafgrøder i Danmark, der har potentiale til at følge i fodsporet på spinaten. Mest lovende er den korsblomstrende Pak choi, som indeholder glucosinolater, der har sundhedsfremmende aspekter.

-          Forbrugernes stigende interesse for miljø, ernæring og sundhed har gjort potentialet for Pak choi mere interessant end tidligere. Vi håber, at eksportpotentialet kan blive på samme niveau som spinatfrø over en årrække, siger Birte Boelt.

Yderligere information: Seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 8276, e-mail: birte.boelt@agrsci.dk


Fakta:
Projekttitel: En ny spinatfrøsucces

Samlet budget: 7,11 millioner kroner

Bidrag på 4,35 millioner kroner fra GUDP.

Projektperiode: 1. januar 2013 til 31. december 2016

Projektdeltagere: Foruden Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet deltager Brancheudvalget for Frø, Jensen Seeds A/S, Vikima Seed A/S, Videncentret for Landbrug og Syngenta, Holeby.