Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokus bør rettes mod jordpakning på Jordens Dag

Pakning af jorden under pløjelaget er et stigende problem på grund af landbrugets tunge maskiner. Aarhus Universitet har gennem fem år haft fokus på denne trussel gennem et EU-projekt om dyrkningsjordens kvalitet. Det har givet vigtig viden både om pakningsmekanismerne og mulighederne for at afhjælpe problemet.

Jordpakning kan ødelægge jordens frugtbarhed. Foto: Per Schjønning

Hvert år den 5. december markerer FN Jordens Dag (World Soil Day) for at sætte fokus på dyrkningsjordens rolle for fødevareforsyning og miljøbeskyttelse. På Aarhus Universitet har forskere gennem fem års medvirken i EU-projektet RECARE haft ekstra fokus på den skadelige pakning af underjorden, som er et stigende problem på grund af den stedse stigende vægt af maskinerne. 

- Vi ved fra mange undersøgelser, at sammentrykning af jorden under pløjedybde er meget langvarig, hvis ikke permanent. Den vedvarende negative effekt på udbyttet ser for normal-år ud til at være i omegnen af fem procent. En kortsigtet økonomisk analyse kan desværre betyde, at det her og nu er mest rentabelt at fortsætte med brug af de meget tunge – men effektive – maskiner. I en sådan situation er det vigtigt, at vi som samfund øger vores viden om de samlede produktions- og miljømæssige effekter samt mulighederne for at ændre praksis, siger seniorforsker Per Schjønning fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

RECARE løb fra november 2013 til november 2018 og har omfattet over 20 europæiske lande fra Island i nord til Cypern i syd. 

I Danmark har Aarhus Universitet i samarbejde med virksomheden AgroIntelli undersøgt jordpakningsproblemet. En række undersøgelser i eksisterende markforsøg gav værdifuld viden om effekten af tung trafik på underjorden. Gennem to workshops i 2015 og 2016 blev mulige løsninger diskuteret med landmænd, konsulenter, maskinindustrien, maskinstationerne, miljøorganisationer og erhvervsorganisationer samt repræsentanter fra Miljø- og Fødevareministeriet. Senere sendte forskerne et spørgeskema ud til cirka 5000 landmænd. 

Arbejdet i RECARE har blandt andet påpeget, at skaderne på jorden ikke kun stammer fra selve vægten af maskinerne. Under de trækkende hjul på traktorer sker der sandsynligvis en forskydning af jorden, der kan have markant indflydelse på jordens funktioner. 

– Det er vigtigt at få den nævnte ekstra vinkel på pakningen nærmere undersøgt. I et nyt projekt, COMMIT, arbejder vi på at sætte tal både på effekten af trækkræfterne og på effekten af flere efterrullende hjul i et vogntog, siger seniorforsker Lars J. Munkholm, der er projektleder for de fortsatte undersøgelser. 

RECARE mundede også ud i en anbefaling til politikere og beslutningstagere om, hvad der kan gøres for at begrænse den skadelige pakning af underjorden. Det blev påpeget, at markedskræfterne ikke nødvendigvis vil ændre situationen med de meget tunge maskiner. RECARE anbefalede blandt andet, at der bliver indføjet en bredere omtale af beskyttelse af dyrkningsjorden i EU's fælles rammer for jordbeskyttelse. 


Du kan se materiale fra de danske workshops samt resultater fra markforsøg her og på en video om jordpakning her


Læs også artiklerne: 

Den dyrkede jord er under pres (om RECARE) 

Maskindesign og afgrødevalg kan mindske jordpakning (om COMMIT) 


Yderligere oplysninger:

Vedrørende RECARE: Seniorforsker Per Schjønning, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 7725, e-mail: per.schjonning@agro.au.dk

Vedrørende COMMIT: Seniorforsker Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 7727, email: lars.munkholm@agro.au.dk