Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbrug af insekticider mod glimmerbøsser kan reduceres markant

Aarhus Universitet er med i et nyt europæisk projekt, der sigter mod at udvikle alternativer til pesticider til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps og derved bane vejen for en markant reduktion i forbruget af insekticider.

Udvikling af alternative metoder til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps kan bane vejen for et markant mindre forbrug af insekticider. Foto: Janne Hansen

Glimmerbøssen er et vigtigt skadedyr i raps. Overalt i Europa har den irriterende bille udviklet modstand mod den eneste gruppe af insekticider, der er bredt tilgængeligt, nemlig pyrethroiderne. Det er derfor afgørende at finde alternative løsninger til bekæmpelse af skadedyret.

Det er lige netop det, som forskere fra Aarhus Universitet og universiteter i Finland, Belgien og Estland vil gøre i et nyt treårigt europæisk projekt, der har et budget på € 597,231. Formålet med projektet er at forbedre traditionelle bekæmpelsesprogrammer, der bruger forældede skadetærskler og procedurer, der skader glimmerbøssens naturlige fjender.  

Partnerne i projektet vil udvikle nye, sikre, bæredygtige og økonomisk realiserbare strategier, hvor sprøjtning med insekticider kun bruges som sidste udvej. Disse strategier vil reducere forbruget af pesticider, gør det muligt for naturlige skadedyrsbekæmpelse at virke, lette selektionstrykket hos glimmerbøsserne og forlænge effekten af de insekticider, der er til rådighed.

Nye tilgange til IPM

Det nye projekt vil kombinere de bedste værktøjer fra integreret plantebeskyttelse (IPM) og udvikle nye tilgange til at overkomme de stigende problemer med modstandsdygtighed mod pesticider i glimmerbøsser i Europa ved at levere en kaskade af alternativer til bekæmpelse af det skadelige insekt.

Det grundlæggende nye værktøj er enkelt: ændring af dyrkningssystemer. Projektets partnere forudser, at dette – i kombination med reviderede og dynamiske skadetærskler og forbedrede varslings- og overvågningsværktøjer – kan gøre det muligt for landmænd at reducere deres forbrug af insekticider markant, reducere forekomsten af pesticider i miljøet, og undgå eller dæmpe udviklingen af resistens.

Der er følgende nøglekomponenter i projektet:

  • Dyrkningssystemer, der via innovativ biologisk bekæmpelse værner mod udbrud af skadedyr
  • Udvikling af varslings- og overvågningsmetoder og reviderede skadetærskler
  • Målrettede præcisions-biokontrol til levering af nye biokontrolprodukter
  • Udvikling af RNA-interferensmetoder til bekæmpelse af glimmerbøsser

Disse nye tilgange er effektive, ikke-giftige og selektive foranstaltninger til biokontrol, der kan bekæmpe skadedyret og bidrage til forebyggelse af resistens mod pesticider. Værktøjerne kan endda hjælpe landmanden med at bekæmpe lejlighedsvis højdepunkter i insektbestanden uden brug af insekticider.


 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Gabor LöveiInstitut for AgroøkologiE-mail: gabor.lovei@agro.au.dkTelefon: 8715 8224

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.