Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Frugt, grønt og potteplanter, der strutter af sundhed

Forbruget af pesticider i den danske produktion af frugt, grønt og potteplanter ligger lavt sammenlignet med andre lande – men det kan gøres endnu bedre ved hjælp af nye metoder, som bliver udviklet i et samarbejde mellem forskere og gartnerierhvervet.

Forskere fra Aarhus Universitet undersøger forskellige alternative strategier til at beskytte afgrøder mod sygdomme, skadedyr og ukrudt, så pesticidforbruget kan reduceres eller udelades. Foto: Colourbox

På den ene side ønsker vi som forbrugere, at de ærter, æbler og andet frugt og grønt, som vi lægger i indkøbsvognen, er fri for pletter, mug og ormehuller. På den anden side ser vi gerne, at varerne er produceret med et lavt eller uden forbrug af pesticider.

Det er et dilemma for de danske gartnere, men nu er der hjælp på vej. I et nyt projekt ledet af Aarhus Universitet bliver der udviklet metoder til at beskytte frugt, grønt og potteplanter, så anvendelsen af pesticider kan reduceres yderligere eller helt undlades – og øge indtjeningen i det danske gartnerierhverv.

- En effektiv plantebeskyttelse er afgørende for økonomien i gartnerierhvervet – både den økologiske og konventionelle, men det er ikke altid så ligetil, siger projektets leder, professor Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Færre pesticider til rådighed

I de senere år er en række pesticider forsvundet fra markedet som følge af en restriktiv godkendelsespolitik i både EU og Danmark. I den økologiske produktion er en af de største udfordringer manglen på effektive metoder til plantebeskyttelse. Denne udvikling har i de senere år bidraget til en nedgang i produktionen i visse af erhvervets sektorer, herunder potteplanter og bærproduktion. Men pesticider er ikke den eneste vej frem -  der er andre løsninger.

I et samarbejde med forskere fra Københavns Universitet samt Gartnerirådgivningen og en række virksomheder, der udvikler nye teknologier, vil forskerne fra Aarhus Universitet finde og finpudse nye metoder til at beskytte afgrøderne i gartnerierhvervet.

- Vores mål er at udvikle integrerede løsninger, som ikke kun har interesse for den konventionelle produktion, men som også for nogles vedkommende kan bruges i den økologiske produktion, siger Per Kudsk.

En vifte af alternativer undersøges

Og hvad er det så for nogen alternative metoder, der kan tages i brug?

Til at bekæmpe ukrudt i grøntsager, jordbær og frugt vil forskerne vil blandt andet afprøve og udvikle direkte såning og såkaldt ”strip tillage”. Med denne metode sås afgrøden direkte i en i forvejen etablerede efterafgrøde. Fordelene ved denne metode er, at fremspiring af ukrudt undgås som følge af udeladelse af pløjning, konkurrence fra efterafgrøden og en eventuel kemisk-biologisk påvirkning (allelopatisk effekt) af efterafgrøden på ukrudtet.  

En anden mulighed er at udvikle forskellige strategier og teknologier for behandling af henholdsvis rækken af afgrøder og mellem rækkerne. Det kan være aktuelt, hvis der eksempelvis er forskellige tidspunkter, der er optimale for mekanisk behandling i rækkerne og mellem rækkerne.

For at forebygge resistens mod pesticider og undgå pesticidrester vil forskerne undersøge, hvorvidt det er muligt at inddrage blandt andet biologisk bekæmpelse af gråskimmel i jordbær. De vil også kortlægge og optimere effekten af mikrobiologiske midler i væksthuse og frilandgrøntsager samt undersøge effekten af sædskifte, fangafgrøder og sortbrak på forekomsten af nematoder i frilandsgrøntsager.

Forskere fra Københavns Universitet vil i samarbejde med Gartnerirådgivningen undersøge muligheder for at mindske problemerne med nematoder, som i de senere år opleves som et stigende problem i gartnerierhvervet.     

Dansk er miljørigtigt

I Danmark er gartnerierhvervet karakteriseret ved at have et lavt forbrug af pesticider, og et fortsat fokus på pesticidrester og miljøvenlige produktionsmetoder vil styrke danskproducerede produkter på hjemmemarkedet og også gøre dem attraktive på eksportmarkedet. Det kan være med til at fremtidssikre det danske gartnerierhverv.  

- Vores fokus er på at udvikle metoder, der dels kan erstatte brugen af pesticider i den konventionelle produktion og dels effektivisere plantebeskyttelsen i den økologiske produktion og dermed fremme omlægningen til økologi, som i visse sektorer er den korteste vej til en øget indtjening, siger Per Kudsk.


Yderligere oplysninger

Det fireårige HORTPROTECT er bevilget 6,0 mio. kroner fra Miljø og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Det ledes af Aarhus Universitet og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Gartnerirådgivningen og en række virksomheder, der udvikler nye teknologier.

 

Kontakt
Professor Per Kudsk
Institut for Agroøkologi
E-mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 8715 8096
Mobil: 2228 3382

 

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.