Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCA Agro Kvæg

Hjælp til bæredygtig fodring af kvæg

En ny rapport angiver bæredygtighedsværdier for en lang række forskellige fodermidler til kvæg.

Med en ny fodermiddeltabel er det muligt at vælge fodermidler til kvæg på grundlag af bæredygtigheden. Foto: Jesper Rais

Oksekød eller omelet? Det er ikke ligegyldigt, hvad man vælger at putte i munden, hvis man ønsker at spise bæredygtigt. Det samme gør sig gældende for kvæg. Om de skal fodres med rug eller roer, majs eller melasse gør en forskel, når landmanden overvejer, hvordan hans dyr kan fodres mest bæredygtigt.

En ny rapport udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet gør det nemmere for landmænd og konsulenter at hitte ud af, hvilke fodermidler der er mest bæredygtige. Rapporten indeholder en fodermiddeltabel, hvor der for de mest anvendte foderemner i dansk kvægproduktion er beregnet en værdi for udvalgte parametre for bæredygtighed.

De parametre, der her er valgt til at udtrykke bæredygtigheden af et fodermiddel, er klimaaftryk, arealforbrug, påvirkning af biodiversitet, forbrug af fossil energi og potentiel eutrofiering.  

- Målet er, at landmand og konsulent kan sammensætte en foderration, der på samme tid er økonomisk optimal og opfylder de næringsmæssige anbefalinger, samt hvor produktionen af foderet har belastet klima, miljø og biodiversitet mindst muligt, siger forfatterne bag rapporten.

Fodertabellerne omfatter hjemmeavlet grovfoder og andet dansk produceret foder, indkøbt foder og biprodukter samt kraftfoderblandinger og spænder fra rug, rapsskrå og roepiller til citruskvas, sojaskrå og sukkerroeaffald – i alt 35 forskellige fodermidler.

For at kunne udarbejde en sådan fodermiddeltabel, skal fodermidlerne deklareres med værdier for deres bæredygtighed. Dette kan gøres ved hjælp af livscyklusvurderinger. Rapporten beskriver denne metode og de produktionsdata, der ligger bag beregningerne.

Projektet var støttet af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.


Du kan læse rapporten ”Bæredygtighedsparametre for konventionelle fodermidler til kvæg – metode og tabelværdier”, DCA rapport nr. 116, marts 2018 her.


Yderligere oplysninger: Lektor Lisbeth Mogensen, Institut for Agroøkologi, email: lisbeth.mogensen@agro.au.dk, telefon: 8715 8025