Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad er hemmeligheden bag modstandsdygtigt ukrudt?

Hvordan og hvorfor bliver ukrudtsplanter modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler? Et nyt europæisk projekt med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet forsøger at finde svar på dette spørgsmål for at bane vej for udvikling af effektive strategier til bekæmpelse af ukrudt.

27.04.2017 | Janne Hansen

Rajgræs er en udfordrende ukrudtsplante, som er et problem for landmænd. Foto: Maurizio Sattin

I den løbende konkurrence mellem afgrøder og ukrudt er nogle ukrudtsplanter eksperter i at holde sig et skridt foran. Rajgræs er et eksempel på sådan en ukrudtsplante. Den er udbredt i Europa på trods af en stor indsats for at bekæmpe den. Denne robuste ukrudtsplante har endda evnen til at udvikle multiresistens, dvs. den samme plante er resistent overfor flere grupper af ukrudtsmidler. 

Hvordan udvikler denne og andre ukrudtsarter evnen til at undgå effekterne af ukrudtsmidler? 

- Et svar på dette spørgsmål kunne hjælpe os med at få en bedre forståelse af den evolutionære proces, der fører til herbicidresistens og bane vejen for udvikling af strategier, der efterfølgende kan tilpasses nationale forhold, siger professor Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han deltager i et nyt europæisk projekt, der koordineres af den italienske forskningsinstitution Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), og som vil belyse hemmelighederne bag modstandsdygtigt ukrudt. 

Det treårige projekt RELIUM har deltagelse af forskere fra tre forskellige forskningsinstitutioner i Italien, Grækenland og Danmark. Projektet har et budget på 303.055 euro og er bevilget 259.166 euro gennem ERA-nettet C-IPM

Formålet med projektet er at overvåge og kortlægge spredningen af resistens hos rajgræs, og at udvikle innovative værktøjer til detektion. Projektet vil karakterisere mønstre, niveauer og resistensmekanismer i udvalgte modstandsdygtige populationer af tre rajgræsarter samt udvikle bekæmpelsesstrategier, som kan hjælpe med at forebygge udvikling af resistens. 

- RELIUM er et godt eksempel på den synergi, der kan være i et europæisk projekt. Hver forskergruppe bidrager med specifikke kompetencer. Samtidig drager vi alle fordel af at have adgang til et større plantemateriale, end vi ellers ville have haft. At kunne arbejde med planter, som har udviklet resistens under meget forskellige dyrkningsforhold, øger sandsynligheden for at finde svar på de spørgsmål, vi ønsker at stille, siger Per Kudsk. 

Forståelse af den evolutionære proces bag resistens

Der er flere måder hvorpå ukrudt kan udvikle resistens mod herbicider. Den centrale ide i projektet er at finde de mekanismer, der ligger til grund for udvikling af herbicidresistens i ukrudt og bruge denne viden til at udvikle effektive strategier til bekæmpelse af resistens. 

Projektets partnere vil indsamle og dele plantemateriale og oplysninger om udvalgte marker, hvor der er udviklet resistens, med hinanden. De vil producere opdaterede databaser og kort over resistente rajgræspopulationer i de tre partnerlande. Derefter vil partnerne karakterisere de resistente populationer og opstille hurtige molekylære tests til detektion af målstedsbaserede og metabolisk-relaterede resistens. 

Ved at undersøge udvalgte populationer af rajgræs på denne made kan forskerne få et indblik i den evolutionære proces, der fører til herbicidresistente populationer. Endelig vil partnerne forbedre bekæmpelsen af resistent almindelig rajgræs ved at udvikle nye bekæmpelsesstrategier tilpasset nationale forhold, som kan mindske risikoen for resistens. 


Yderligere oplysninger

Professor Per Kudsk
Institut for Agroøkologi, AU
Email: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 8715 8096
Mobil: 2228 3382

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.

 

 

Agro, DCA, Plantedyrkning