Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan overvåges genetisk modificerede afgrøder i Europa?

Et nyt forskningsprojekt vil belyse, om genetisk modificerede afgrøder kan have forskellige påvirkninger i forskellige dele af Europa.

Et nyt EU-projekt, som forskere fra Aarhus Universitet deltager i, vil bidrage til at forbedre måden hvorpå genmodificerede afgrøder vurderes i EU. Foto: Janne Hansen

Hvilke effekter har dyrkning af genetisk modificerede planter på miljøet? Bliver biodiversitet påvirket? Er der regionale forskelle inden for Europa med hensyn til eventuelle effekter? Og hvordan burde gm-afgrøder overvåges i marken?

 

Disse væsentlige emner bliver håndteret af Europas fødevaresikkerhedsmyndighed (European Food Safety Authority - EFSA) via EFSAs retningslinjer for miljørisikovurdering (Environmental Risk Assessment (ERA). Vurderingen kan forbedres ved at basere den på flere fakta og resultater fra marken. Det er her, at et nyt fireårigt EU forskningsprojekt kommer på banen – et projekt, som Aarhus Universitet er involveret i sammen med 22 andre institutioner fra 16 lande.

 

Det internationale forskningsprojekt vil bidrage til forbedring af vurderingen af genmodificerede afgrøder som dyrkes i større skala i EU. Kartofler og majs, som er to gm-afgrøder, der p.t. er godkendt til dyrkning i EU, vil blive anvendt i projektet.

 

Danske majsmarker

Nogle af markforsøgene vil blive udført af forskere fra Aarhus Universitet. Parvis af forsøgsparceller dyrket med henholdsvis almindelig majs og majs, som er genmodificeret til at være modstandsdygtig mod insekter, vil blive sammenlignet. Forskerne vil karakterisere og sammenligne effekterne på biodiversitet og økosystemservices (som er biosystemer, der gavner mennesker) med identiske forsøgsparceller med majs i fire andre partnerlande for at skabe en database, der dækker hele kontinentet. Disse data vil danne grundlag for en pålidelig sammenligning af effekterne på agroøkosystemer på tværs af Europa.     

 

Forskerne fra Aarhus Universitet vil også bidrage til at belyse, hvordan tingene star til på nuværende tidspunkt med hensyn til fauna og flora i forskellige europæiske regioner, udarbejde beskyttelsesmål i de forskellige lande og vurdere vigtigheden af forskellige økosystemservices. Et andet væsentligt mål er at udvikle pålidelige men enkle overvågningsprocedurer for at tjekke for utilsigtede miljøeffekter.

 

Det endelige resultat af projekt vil omfatte et netværk af repræsentative steder i EU til udførelse af præ- markedsføring analyser, langtidsundersøgelser, et sæt standardiserede testmetoder og et geografisk informationssystem, der integrerer relevante datasæt, protokoller og værktøjer som hjælp for EUs beslutningstagere.

 

Projektet “Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants (GMPs) on Agro-ecosystems (AMIGA)” er delvis finansieret med seks mio. € fra EUs FP7-program og involverer forskere fra 22 institutioner i 15 EU-lande og Argentina. Projektet koordineres af Italiens andenstørste forskningsorganisation, National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA).

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Gabor Lövei, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 8224, e-mail: Gabor.Lovei@agrsci.dk

 

Læs mere om AMIGA-projektet her.