Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kan man få i både pose og sæk i kartoffelmarken?

Er det muligt at bevare udbyttet og samtidig spare på vand og kvælstof i kartoffelmarken? Det kan du få mere at vide om, når Aarhus Universitet inviterer til en demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og kvælstof til kartofler den 21. juni 2016.

Der er demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og gødning i kartofler på AU Foulum 21. juni 2016. Foto: Colourbox

Kartofler er følsomme overfor tørke, og vand kan i fremtiden blive en begrænset ressource. Derfor er optimeret udnyttelse af vand og gødning for at sikre et højt udbytte vigtige parametre i fremtidens landbrug. På en demonstrationsdag på AU Foulum den 21. juni 2016 kan du høre om nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og kvælstof til kartofler.

 

I et stort europæisk forskningsprojekt, FIGARO, er der udviklet nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og kvælstof til kartofler. Det europæiske konsortium har udviklet en helhedsorienteret og velstruktureret præcisionsvandingsplatform, som tilbyder landmænd et fleksibelt og afgrødeorienteret styringsredskab til at optimere doseringen af vand og kvælstofgødning.

 

Projektet bidrager også til en bæredygtig brug af naturens ressourcer og landbrugets tilpasning til klimaforandringerne, idet tildeling af vandingsvand i større hydrauliske vandingssystemer kan ske under reduceret energiforbrug.

 

Ved Jyndevad Forsøgsstation er der i 2013, 2014 og 2015 gennemført forsøg med præcisionsvanding og -gødskning af kartofler. Erfaringerne herfra vil blive fremlagt ved arrangementet den 21. juni i Foulum. Denne dag vil forskelligt udstyr til vanding og gødskning også blive præsenteret, ligesom resultater fra forsøg med delt kvælstof til kartofler vil blive fremlagt. Dagen slutter med demonstration af udstyr og sensorer i kartoffelmarken på AU’s faciliteter ved Havris.

 

Se programmet for åbent hus arrangementet og tilmeld dig her:

 

FIGARO er delvist finansieret af EU, og de danske undersøgelser er gennemført af et team under ledelse af professor Mathias N. Andersen og seniorforsker Finn Plauborg ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

 

Yderligere oplysninger:

Kirsten Kørup, Institut for Agroøkologi, telefon: 8715 7752, e-mail: kirstenkoerup@agro.au.dk

Professor Mathias N. Andersen, telefon: 8715 7739, mobil: 2240 0742, e-mail: MathiasN.Andersen@agro.au.dk