Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kartofler og biochar er ikke gode venner

Tilsætning af biochar til jorden kan reducere udbyttet hos kartofler – især hvis jorden mangler fosfor og vand.

Udbyttet i kartofler kan falde, hvis man tilsætter biochar til jorden - især, hvis jorden samtidig mangler vand og fosfor. Foto: Colourbox

En række undersøgelser har vist, at tilsætning af biochar til jorden kan øge jordens frugtbarhed, forbedre planternes udnyttelse af næringsstoffer, forbedre jordens vandbindingskapacitet, øge afgrødernes udbytte og reducere udledningen af drivhusgasser. 

Men hvis man er kartoffelavlere kan man godt få armene ned igen. Biochar og kartofler passer ikke særlig godt sammen – i hvert fald ikke, hvis man også vil spare på vandkontoen. Det viser forskning fra Aarhus Universitet. 

I løbet af sine ph.d.-studier undersøgte Caixia Liu fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, effekten af tilsætning af biochar fremstillet af træ på kartoflers vækst, udbytte, næringsstofoptagelse og vandudnyttelse, når tre andre faktorer også spillede ind: vandingsforhold, tilførsel af fosfor og podning med nogle særlige gavnlige svampe. Formålet var at undersøge vekselvirkningerne mellem biochar og svampene på kartoflerne.

Biochar og AM-svampe passer ikke sammen

Kartofler er ret følsomme overfor tørke og fosformangel på grund af deres forholdsvis sparsomme rodsystem. Det kunne være så nemt blot at vande og gødske i rigelige mængder, men da både fosfor og vand er begrænsede ressourcer, er det vigtigt, at de udnyttes optimalt. 

Tidligere undersøgelser ved Aarhus Universitet har vist, at der kan spares væsentligt på vandkontoen, hvis man skiftevis vander hver sin side af kartoffelkammen og lader den anden side forblive tør – den såkaldte alternerende partiel rodzone udtørring. 

Det er også muligt at spare på fosforen. I løbet af sine ph.d.-studier fandt Caixia Liu, at podning af kartofler med en særlig type af gavnlige svampe – de såkaldte arbuskulære mykorrhiza-svampe (AM-svampe) kan forbedre kartoflernes udnyttelse af fosfor, effektivisere udnyttelsen af vandressourcen og øge kartoffeludbyttet i afgrøder, der er stresset som følge af tørke eller fosformangel. 

Spørgsmålet var, hvad der sker, når man kombinerer biochar og podning med AM-svampe. Vil det give dobbeltgevinst? Svaret var nej. 

Caixia Liu foretog en række forsøg med forskellige kombinationer af vanding (enten fuld vanding eller alternerende partiel rodzone udtørring), fosforgødskning (ingenting eller 0,11 mg P/g jord), podning med AM-svampe (podning eller ingen podning) og tilførsel af biochar (tilførsel og ingen tilførsel).

Biochar hæmmede kartoflerne

Hvis der skrues helt op for vandingen, jorden slet ikke tilføres fosfor og kartoflerne ikke podes med AM-svampe, kunne tilsætning af biochar godt øge udbyttet i kartoflerne. Det var også det eneste tilfælde i undersøgelserne; i alle andre tilfælde fik tilsætning af biochar til jorden den modsatte effekt. 

Den negative effekt på kartoflernes vækst var især udtalt, når der blev tilsat fosfor, anvendt alternerende partiel rodzone udtørring og podet med AM-svampe. Tilsætning af biochar forhindrede unge kartoffelplanter i at gro og trives – nogle af dem døde ligefrem.

- Jeg vil anbefale, at man lader være med at tilsætte biochar fremstillet på træ til et AM-system, hvor jorden er gødsket med fosfor eller hvis jorden er udsat for tørke. Biochar bliver i jorden i lang tid, så der er ingen fortrydelsesret, siger Caixia Liu. 


Yderligere oplysninger

Læs også: Svampe kan give kartofler en hjælpende hånd

Professor Mathias Neumann Andersen
Institut for Agroøkologi
E-mail: mathiasn.andersen@agro.au.dk
Telefon: 8715 7739
Mobil: 2240 0742