Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kina skal have rent vand – med hjælp fra Danmark

Forskere fra Aarhus Universitet bidrager til at sikre tilstrækkeligt med rent vand til Kina i et EU-projekt, der også kan gavne europæisk erhvervsliv.

Sikring af Kinas vandkvalitet får en hjælpende hånd fra danske forskere - blandt andet fra Aarhus Universitet. Foto: Colourbox

Det står skidt til med vandet i Kina. Dels er der ikke vand nok i store områder af landet, og dels er vandet ualmindeligt stærk forurenet. Det er et stort problem for folkesundheden, fødevareforsyningen og miljøet. 

Nu bidrager et hold forskere fra blandt andet Aarhus Universitet via et EU-projekt til at finde løsninger til problemet. Danmark har som leder af projektet stærke kort på hånden som verdens eneste land, der er 100 procent afhængig af grundvandet til vores vandforsyning. 

Det overordnede formål med projektet er at understøtte udformning og implementering af kinesisk politik, lovgivning, standarder og virkemidler, der kan sikre bedre håndtering, anvendelse og beskyttelse af grundvandsressourcerne samt bedre decentrale vandrensningsfaciliteter. Disse initiativer skal bane vej for europæiske state-of-the-art løsninger og teknologier. 

At sikre vand i landområderne og fødevareforsyningen til hele befolkningen er de to største risikofaktorer for den sociale stabilitet i Kina. Landet har med fuld overlæg fulgt kursen ”udvikling nu – genoprettelse senere” blandt andet for at producere fødevarer til det voksende behov. Den kurs har ført til markant forbedrede levevilkår for store dele af den kinesiske befolkning, men har også trukket store veksler på miljøet og landets naturlige ressourcer.   

Problemerne er især tydelige i de nordlige regioner, hvor der falder meget lidt regn. Det sætter grundvandsressourcen under pres. Dertil skal lægges, at fødevareproduktionen har været alarmerende ikke-bæredygtig, hvilket går ud over grundvandets kvalitet. Området har verdens største forbrug af kunstgødning pr. hektar, en ineffektivt anvendelse af husdyrgødning og en intensiv brug af pesticider. Derudover er grundvandet stærkt forurenet med uønskede stoffer som arsen, nikkel og jod.    

For at sikre fortsat social og økonomiske vækst, herunder en bæredygtig fødevareproduktion, skal der gøres noget, og det er lige netop det, som det fireårige EU-projekt med GEUS som projektkoordinator går i gang med. Aarhus Universitet bidrager til projektet med sin ekspertise i effektiv og vandbesparende kunstvanding. 

- Vi vil afprøve de erfaringer og teknologier, vi har gjort i EU, i landområder i Kina med knappe vandressourcer. Vi vil også identificere og prioritere vandbesparende investeringer og offentlige handlingsplaner i områder med kunstvanding på stor skala i Yellow River Basin, siger Aarhus Universitets deltager i projektet, seniorforsker Finn Plauborg fra Institut for Agroøkologi. 

- At GEUS henvendte sig til Institut for Agroøkologi var ikke alene på grund af vores ekspertise inden for vandingstekniker og vandbesparende vandingsstrategier, men også fordi vi samarbejder med GEUS i det danske pesticidvarslingsprojekt VAP, der også er et fremtrædende tema i det nye projekt, tilføjer Finn Plauborg. 


Fakta om projektet

Navn: Rural Water and Food Security (PI RURAL)

Finansiering: 1,2 mio. euros fra EU-kommissionens Kina-EU Vandplatform (CEWP)

Varighed: Fire år (2018-2022)

Partnere:  GEUS (projektkoordinator), Aarhus Universitet, Finnish Environmental Institute og Cordoba Universitet.

Øvrige deltagere: Kinesiske miljømyndigheder og forskningsinstitutioner, herunder Water Resources Institute Shandong Province, China Institute of Geo-Environment Monitoring, China Geological Survey, Water Resources Management Center, Center for Agricultural Water Research in China, China Agricultural University, Yellow River Conservancy Commission, China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Southern University of Science and Technology,  University of Jinan og Hohai University

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Finn Plauborg
Institut for Agroøkologi, AU
Email: finn.plauborg@agro.au.dk
Telefon: 8715 7714
Mobil: 2218 1809