Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCA Agro Plantedyrkning

Kvælstofhåndtering kræver viden og samarbejde

Både landbruget, naturen, grundvandet og folkesundheden bør tilgodeses i forbindelse med håndtering af kvælstof.

Beslutninger om håndtering af kvælstof bør basere sig på videnskab og helhedstænkning. Foto: Janne Hansen

Forskellige måder at håndtere kvælstof på er på dagsordenen, når forskningsalliancen dNmark inviterer til nationalt temamøde i København den 14. december 2017. Formålet med mødet er at fremvise projektets nye resultater vedrørende håndtering af kvælstof, beskrive tre løsningsscenarier og få en diskussion blandt interessenter.   

Skrækhistorier er der ellers nok af, når det drejer sig om landbrugspakken. På den ene side skriver borgmestre ved Limfjorden om problemerne ved en omfattende braklægning, mens naturaktivister advarer, at 30 års miljøindsats sættes over styr.  

- Beslutninger om håndtering af kvælstof bør basere sig på videnskab og helhedstænkning, siger lederen af dNmark, professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Det betyder, at landbruget, naturen, sundheden og grundvandet ikke skal ses på hver for sig, men at alle dele skal indgå samtidigt i helhedsløsninger – og de løsninger skal bygge på forskningsresultater og enighed blandt interessenterne.  

Til mødet er inviteret repræsentanter for interesseorganisationer og styrelser på nationalt niveau. Disse organisationer og enheder repræsenterer nogle af de organisationer, der skal implementere de løsninger, der findes frem til, når man først er blevet helt enige om reduktionsmålet – som dog ikke er et emne på mødet.  

En stor del af formiddagen på mødet vil gå med indlæg fra ph.d.-studerende og postdocs i projektet dNmark. Flere års forskningsarbejde ligger bag, når de fortæller om emner, der strækker sig fra kostvaner og kødforbrug til effekter af målrettet regulering og fra nitrat i drikkevand til omkostningseffektivt N-reduktion. Om eftermiddagen bliver tre løsningsscenarier beskrevet, der blandt andet omfatter nye forbrugsmønstre, ny teknologi og lokale tiltag. 

Foredragene og løsningsscenarierne lægger en videnskabelig bund for den efterfølgende diskussion blandt interessenterne, der omfatter virksomheder, landbrugsorganisationer, miljøorganisationer, vandforeninger, myndigheder, forskning og myndighedsbetjening. 

- Landbrugspakken og kvælstoflovgivningen i Danmark er blevet grundigt debatteret og kritiseret. Nu skal vi finde løsninger. Vi skal finde ud af, hvad hele spektret af interessenter kan blive enige om. Vi vil sikre, at der skabes konsensus, så der på den baggrund kan udformes bæredygtige anbefalinger, som politikerne kan tage stilling til, siger Tommy Dalgaard. 


Du kan se programmet for Nationalt temamøde i dNmark, hvor du også kan tilmelde dig.

Frist for tilmelding er 7. december 2017. 


Yderligere oplysninger: Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, email: tommy.dalgaard@agro.au.dk, telefon: 8715 7746, mobil: 2070 6132