Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Løbebiller og snyltehvepse skal beskytte raps

Naturlige fjender går hånd i hånd med moderne teknologi for at erstatte insekticider i kampen mod skadedyr i raps i et nyt projekt med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet.

Insekter skal bruges i kampen mod insekter i raps. Et nyt forskningsprojekter ser nærmere på metoden. Foto: Janne Hansen
Insekter skal bruges i kampen mod insekter i raps. Et nyt forskningsprojekter ser nærmere på metoden. Foto: Janne Hansen

Raps er en udbredt afgrøde i Danmark, men bliver let angrebet af skadedyr som glimmerbøsser og rapsjordlopper. Det er oftest nødvendigt at bruge pesticider for at holde de skadelige insekter i skak. Til gengæld har rapsens skadedyr deres egne naturlige fjender i insektverdenen, og det er disse naturlige fjender, som forskningsprojektet vil benytte sig af. Projektet vil udvikle en ny og effektiv metode til at udbringe disse nyttedyr til rapsmarker og dermed booste deres naturlige bestande. 

Naturlige fjender sættes i arbejde

Projektet, der ledes af virksomheden Ecobotix, er et tæt samspil mellem forskere, rådgivere, planteavlere, biologer og ingeniører. Partnerne i projektet vil kombinere teknologi og naturens fødekæde og udvikle et system, hvor droner spreder rovbiller, løbebiller og snyltehvepse over rapsmarker. Disse insekter har det til fælles, at de går til angreb på glimmerbøsser og rapsjordlopper uden at skade rapsafgrøden. 

Det er ikke nyt at bruge droner til at sprede insekter, men det er første gang, at rovbiller og løbebiller sættes i aktion. Derfor handler en del af projektet om at videreudvikle drone-spredningsudstyr, der kan sprede netop disse insekter.   

Biller og hvepse fanges ind og opformeres

Det første skridt bliver at indfange billerne og snyltehvepsene og få disse nyttedyr til at formere sig. Denne del af projektet står seniorforskere Annie Enkegaard, Tove Steenberg og Gabor Lövei fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet for. 

Når de har fanget og opformeret tilstrækkeligt med løbebiller, rovbiller og snyltehvepse, kan projektet gå i gang med at airdroppe nyttedyrene ned på rapsmarkernes skadedyr. Forskerne fra Aarhus Universitet har også ansvar for at overvåge, hvordan nyttedyrene klarer turen i dronen og landingen på rapsmarken. 

Metoden forventes at nedbringe dansk jordbrugs samlede pesticidbelastning og forbedre mulighederne for at dyrke økologisk raps. 


Fakta om projektet

Navn: ØkoRaps – Udvikling af øko-drone til integreret plantebeskyttelse i raps

Finansiering: Bevilget 7,8 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Deltagere: Ecobotix (projektleder), Aarhus Universitet, EWH BioProduction, LMO, AgroVest, Danmarks Biavlerforening og landmænd

Varighed: 3,5 år (1. juli 2018-31. december 2021) 


Yderligere oplysninger

Seniorforsker Annie Enkegaard, Institut for Agroøkologi, email: annie.enkegaard@agro.au.dk, telefon: 8715 8223 

Seniorforsker Tove Steenberg, Institut for Agroøkologi, email: tove.steenberg@agro.au.dk, telefon: 8715 8123 

Seniorforsker Gabor Lövei, Institut for Agroøkologi, email: gabor.lovei@agro.au.dk, telefon: 8715 8224