Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny DCA-rapport giver overblik over plantebeskyttelse

En ny rapport om anvendt plantebeskyttelse fremlægger resultater vedrørende afprøvning af både pesticider og andre former for plantebeskyttelse.

En ny rapport fra DCA beskriver de seneste resultater fra forsøgene vedrørende plantebeskyttelse. Foto: Janne Hansen

Hvilke midler har virket godt mod septoria i hvede og hvor udbredt var sygdommen i Danmark i 2016?  Hvordan stod det til med kartoffelskimmel i 2016 og hvordan virkede bekæmpelsesmidlerne mod sygdommen? Hvilke problemer var der med fungicidresistens? Hvordan virkede vækstreguleringsmidler i frøgræs? Hvad betyder jordbehandlingen for overlevelsen af frø fra italiensk rajgræs? Hvordan var det nu med maj 2016 – var den mere tør eller våd end normalt?

Svar på disse spørgsmål og flere kan du finde i den nye udgave af rapporten Applied Crop Protection udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.   

Rapporten giver et overblik over resultaterne fra undersøgelser udført i Institut for Agroøkologi vedrørende plantebeskyttelse i landbrugsafgrøder med hovedvægt på effekter af forskellige pesticider. Resultater fra specifikke sortsresistens-undersøgelser og afprøvning af varslingssystemer indgår og er en vigtig del af integreret plantebeskyttelse (IPM).

De fleste af afprøvningerne er foregået i marken, men der er også resultater fra undersøgelser foretaget i væksthusene og semifield-anlægget.  

Rapporten belyser følgende:  

  • Effekter af nye pesticider
  • Resultater af forskellige bekæmpelsesstrategier, som en del af IPM, herunder bekæmpelse af specifikke skadevoldere. Resultaterne omfatter både forskellige sorter og bekæmpelsestærskler.
  • Resultater vedrørende pesticidresistens

Resultaterne fra afprøvning af nye produkter integreres i beslutningsstøtteværketøjet Planteværn Online. Vejrdata er også inkluderet i rapporten.   


"Applied Crop Protection", DCA rapport nr. 94, april 2017 kan hentes her.   

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen
Institut for Agroøkologi, AU
Email: lisen.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 8234
Mobil: 2228 3352


Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.