Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny leder af forsøg med pesticider i små afgrøder

Peter Hartvig er ansat som forsøgsleder i små afgrøder i Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitets forskningscenter AU Flakkebjerg.

Peter Hartvig er ny forsøgsleder i Institut for Agroøkologi. Foto: Janne Hansen

Med virkning fra 1. februar 2016 er Peter Hartvig ansat i en nyoprettet stilling som leder af forsøg med pesticider og vækstreguleringsmidler i små afgrøder i Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg. Den 54-årige Peter Hartvig kommer således til at lede forsøgene med bekæmpelse af svampe, ukrudt, insekter samt afprøvning af vækstreguleringsmidler i ikke-landbrugsmæssige afgrøder, hvilket blandt andet omfatter grønsager, frugt, bær, juletræer, havefrø og væksthusplanter – de såkaldte små afgrøder.

 

Peter Hartvig, der er planteavlstekniker og merkonom, har været ansat i Institut for Agroøkologi siden 1990 og har stået for ukrudtsforsøgene i små afgrøder på AU Flakkebjerg.

 

Et ønske om at komme tættere på praksis og rådgivning gjorde, at Peter Hartvig havde en afstikker som grønsagskonsulent i GartneriRådgivningen fra 1. januar 2015 til 31. januar 2016. Sideløbende med sit arbejde som konsulent fortsatte han samtidig sit virke i AU Flakkebjerg som ansvarlig for ukrudtsforsøgene i små afgrøder.

 

Foruden forsøg med ukrudt i små afgrøder kan Peter Hartvig nu føje forsøg med skadedyr, sygdomme og vækstregulering i små afgrøder samt insekticider i landbrugsafgrøder til sin portefølje. Sammen med Klaus Paaske har han i løbet af sine 25 år på dette fagområde opbygget et stærkt netværk inden for erhvervet, herunder blandt avlere, rådgivere, agrokemiske virksomheder, interesseorganisationer.

 

Peter Hartvig afløser Klaus Paaske, der har valgt at gå på pension fra 30. april 2016. De myndighedsopgaver inden for havebrugskulturer, som Klaus Paaske også har taget sig af, bliver overtaget af andre i Institut for Agroøkologi.

 

- Oprettelsen af denne nye stilling sender et signal til vores interessenter, at vi satser stærkt på dette område. Vi vil ikke alene videreføre den indsats, som Klaus Paaske og jeg har opbygget i årenes løb, men også forsøge at udvide den. Jeg vil gerne øge ambitionsniveauet og udvide projektporteføljen. Derfor søger vi i øjeblikket midler til et større forskningsprojekt som led i at få mere volumen og pondus til området. Hvis vi kan øge mængden af flerårige projekter vil det give mere stabilitet og gøre det muligt at tilrettelægge flere år ud i fremtiden, siger Peter Hartvig, der er bevidst om, at der ligger udfordringer foran ham:

 

- Det bliver en stor opgave at løfte arven efter Klaus Paaske. Han er meget velanskrevet i branchen og en stor kapacitet inden for sit område. Heldigvis har jeg en dygtig stab af rutinerede teknikere. Det er en forudsætning for, at det kan fungere, siger Peter Hartvig.

 

Institutleder Erik Steen Kristensen er glad for, at den nye stilling er besat, da den har strategisk betydning for instituttet.

 

- Ansættelsen af Peter Hartvig er et led i vores ambitioner om at udvide og styrke vores aktiviteter indenfor små afgrøder. I den nærmeste fremtid ansætter vi foruden en seniorrådgiver og mere personale i marken til at varetage opgaver vedrørende små afgrøder. Det kommer også til at styrke et af vores særlige kompetenceområder, Sustainable Pest Management, siger institutleder Erik Steen Kristensen.  

 

Yderligere oplysninger:

Forsøgsleder Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi, e-mail: peter.hartvig@agro.au.dk, telefon: 8715 8203, mobil: 2228 3301

 

Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, e-mail: erik@agro.au.dk, telefon: 8715 7775, mobil: 2091 0371

 

 

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de områder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale udfordringer og målsætninger.