Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny liste over meget skadelige organismer er tilgængelig

Forskere ved Aarhus Universitet har lavet en liste over de organismer, der udgør den største risiko i afgrøder i danske væksthuse.

Smuk ser den ud, men denne Agrilus planipennis er på den opdaterede liste af meget skadelige organismer. Foto: Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources - Forestry Archive - Forestry Images

Virus, svampe, leddyr og nematoder (rundorme) kan på hver deres måde gøre skade på potteplanter, frugt og grønsager i danske væksthuse – men hvor stor en risiko udgør hver enkelt art? Det har forskere ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet lavet en detaljeret fortegnelse over på foranledning af en forespørgsel fra Landbrugsstyrelsen.
 
Adjungeret professor Gabor Lövei og postdoc Marco Ferrante fra Institut for Agroøkologi tog udgangspunkt i den lange række af arter, som kan findes på de officielle europæiske lister over karantæneskadegørere, nemlig EU’s plantesundhedsdirektiv og EPPO’s Alert List. På det grundlag udarbejdede forskerne en detaljeret rapport med oplysninger om risikoniveauet for de specifikke arter, der er relevante for Danmark. 
 
Når forskerne skulle vurdere den enkelte arts risikoniveau, tog de flere faktorer i betragtning, herunder risikoen for, at arten etablerer og spreder sig i Danmark, og hvor skadelige arten potentielt kan være for Danmark. Alle risikoelementerne blev kombineret og vægtet med usikkerhedsfaktorer.   
 
Sidst i rapporten er der et overblik over de 35 arter, der udgør en meget høj risiko for danske væksthusplanter. I denne gruppe er der 2 bakterie-, 19 leddyr-, 7 svampe-, 4 nematode- og 3 virusarter. Rapporten giver en beskrivelse af hver af disse 35 højrisiko-skadegøreres værtsplanter, geografisk distribution, karantænestatus, spredningsmekanismer og økonomisk betydning samt en begrundelse for dens risikovurdering.
 
Rapporten er udarbejdet på foranledning af Landbrugsstyrelsen i forbindelse med aftalen mellem Aarhus Universitet og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hele besvarelsen kan læses her
 


Yderligere oplysninger:  Seniorforsker Gabor Lövei, Institut for Agroøkologi, email: gabor.lovei@agro.au.dk, telefon: 8715 8224