Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professor i jordfysik ansat på Aarhus Universitet

Professor Lis Wollesen de Jonge i Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er ikke bleg for at få jord under neglene.

03.09.2018 | Janne Hansen

Med virkning fra 1. juni 2018 er Lis Wollesen de Jonge ansat som professor i jordfysik ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Med virkning fra 1. juni 2018 er Lis Wollesen de Jonge ansat som professor i jordfysik ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Når man siger, at den 53-årige Lis Wollesen de Jonge har jord i hovedet, er det ikke en fornærmelse - tværtimod. Hun er ganske enkelt fascineret af jord og dens struktur, funktion, kemi, mikrobiologi og hvad der ellers foregår af spændende ting i den mikroverden, der ligger lige under vores fødder.

Med virkning fra 1. juni 2018 er Lis Wollesen de Jonge ansat som professor i jordfysik ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  

- Jord er det mest komplekse bio-materiale på vores planet. De øverste få meter af jorden udgør grundlaget for vores eksistens og samfund og har afgørende betydning for blandt andet grundvand samt inde- og udeklima. Vi har kun yderst begrænset viden om denne ofte udpinte zone af jordkloden og effekterne, som mennesker og klimaet har på den, siger Lis Wollesen de Jonge.

Professor Lis Wollesen de Jonge forsker i en lang række forhold vedrørende jord, herunder transport af forurenende stoffer i jorden, jordstruktur samt interaktionen mellem processer i jorden og jordens arkitektur. På det seneste har hun rettet blikket mod arktiske jorde blandt - andet som leder af et nyt projekt, der undersøger, om gletschermel kan bruges til at forbedre landbrugsjorden i Grønland.

Lis Wollesen de Jonge fik sin ph.d. i jord og miljø fra Aalborg Universitet, hvorfra hun også fik sin kandidatgrad i miljøteknologi. Derefter fulgte postdoc-studier i USA og ved det, der tidligere hed Danmarks JordbrugsForskning (DJF) i Foulum. Lis Wollesen de Jonge har været ansat i Foulum siden 1995 – fra 1998 som seniorforsker, fra 2010 som forskningsprofessor og fra 1. juni 2018 som fastansat professor.

I tidens løb har hun publiceret over 300 artikler, hvoraf 154 er i internationale videnskabelige tidsskrifter. Afholdelse af en række vellykkede ph.d.-kurser hører også til blandt Lis Wollesen de Jonges mange aktiviteter.  

Yderligere oplysninger:

Professor Lis Wollesen de Jonge
Institut for Agroøkologi, AU
Email: lis.w.de.jonge@agro.au.dk
Telefon: 8715 7737
Mobil: 2494 0550

Agro, DCA