Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Protein på nye måder

Aarhus Universitet er med i et nyt bredt partnerskab vedrørende udvikling og forskning inden for dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og lægemidler.

Græs er en potentiel kilde til foderprotein. Foto: Jesper Rais
Græs er en potentiel kilde til foderprotein. Foto: Jesper Rais

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er blandt deltagerne i Dansk Protein Innovation, som er et nyt, bredt partnerskab af virksomheder og forskningsinstitutioner, der vil sætte yderligere skub i den danske produktion af bæredygtig protein til blandt andet foder, fødevarer og lægemidler. Målet er en koordineret indsats, der vil fokusere viden og forskningsmidler derhen, hvor det giver mest værdi for branchen. 

Institutleder ved Institut for Agroøkologi, Erik Steen Kristensen, er repræsentant for CBIO Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Dansk Protein Innovation. Han ser store muligheder i at udbrede dyrkningen af proteinafgrøder. 

- Det er egentlig meget enkelt: Flerårige afgrøder som græsser og kløver kan samle kvælstof og kulstof op til gavn for miljøet og klimaet. Så der er klare gevinster, og græsprotein kan erstatte soja en-til-en, hvis ellers teknologierne udvikles. Men der er stadig nogle udfordringer og med de nuværende vilkår kan det ikke betale sig. Derfor er det nødvendigt med yderligere forskning og samarbejde, siger Erik Steen Kristensen. 

Grøn foderprotein fra græs

Den brede pallette af muligheder og kompleksiteten i udviklingsarbejdet betyder, at Dansk Protein Innovation må prioritere sine indsatser. En af de første indsatsområder bliver at styrke forskningen og udviklingen af græs til udvinding af foderprotein. Det er et af de områder, hvor Aarhus Universitet, herunder CBIO, står stærkt.  

Det koncentrerede, bioraffinerede græsprotein kan anvendes til foder til grise og fjerkræ, som ikke er i stand til at fordøje græs direkte fra marken. Det mindre proteinholdige restprodukt kan bruges til kvægfoder. Græssaften kan indgå i biogasproduktion, og dermed er ringen sluttet med recirkulering af næringsstoffer. 

Der mangler dog stadig forskning og udvikling, før dette bliver til en kommerciel forretning. Derfor bliver Dansk Protein Innovations første opgave at formulere en strategi for, hvilke forsknings- og udviklings aktiviteter, der skal sættes i værk for at gøre græsprotein til et konkurrencedygtigt produkt. 

Passer som fod i hose med den cirkulære bioøkonomi

- Med græsprotein forfølger vi den cirkulære tankegang og skaber ikke kun et produkt, men flere. Samtidig forventer vi at kunne løse nogle udfordringer i landbruget: For det første vil vi kunne reducere importen af sojaprotein, fordi vi får lokalproducerede proteiner. For det andet er sidegevinsten ved større græsarealer i landbruget, at vi binder mere kulstof i jorden - og dermed CO2, og mindsker udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. Det giver store muligheder i forhold til miljøet og klimaet", siger bestyrelsesformanden for Dansk Protein Innovation Lars Hvidtfeldt. 

Foderstofbranchen oplever allerede i dag stor interesse fra danske landmænd, der efterlyser nærproduceret protein som en del af et ønske om øget bæredygtighed. 

En form for godskrivning af miljø- og klimagevinsten ved at dyrke flerårigt græs eller kløver, der bliver forarbejdet på et bioraffineringsanlæg, kan være med til at gøre det til en fornuftig forretning for hele kæden. 


Fakta om Dansk Protein Innovation

  • Bestyrelsen består af Landbrug & Fødevarer, DAKOFO, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, KMC, Arla, Danish Crown, DLF, Inbiom og Teknologisk Institut.
  • Formand for bestyrelsen er Lars Hvidtfeldt repræsentant for Landbrug & Fødevarer. Sekretariatet placeres hos Landbrug & Fødevarer.
  • Dansk Protein Innovations rådgivende panel er bredt sammensat af repræsentanter fra fødevaresektoren, vidensinstitutioner og øvrige interessenter.

Du kan læse Landbrug & Fødevarers pressemeddelelse om det nye proteinpartnerskab ”Nyt partnerskab vil skabe bæredygtigt protein ’made in Denmark’” her.


Yderligere oplysninger

Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, email: erik@agro.au.dk, telefon: 2091 0371, mobil: 2091 0371