Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rapport giver aktuelt overblik over plantebeskyttelse

En ny rapport om anvendt plantebeskyttelse fremlægger resultater vedrørende afprøvning af pesticider og andre former for plantebeskyttelse.

19.04.2018 | Janne Hansen

En ny rapport fra DCA beskriver de seneste resultater fra forsøgene vedrørende plantebeskyttelse. Foto: Lise Nistrup Jørgensen

Hvilke midler har virket godt mod septoria i hvede og hvor udbredt var sygdommen i Danmark i 2017?  Hvordan stod det til med kartoffelskimmel i 2017 og hvordan virkede bekæmpelsesmidlerne mod sygdommen? Hvilke problemer var der med fungicidresistens? Hvordan virkede vækstreguleringsmidler i frøgræs? Hvad betyder jordbehandlingen for overlevelsen af frø fra italiensk rajgræs? Hvordan var det nu med maj 2017 – var den mere tør eller våd end normalt? 

Svar på disse spørgsmål og flere kan du finde i den 2018-udgaven af rapporten Applied Crop Protection udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.    

Rapporten giver et overblik over resultaterne fra undersøgelser udført i Institut for Agroøkologi vedrørende plantebeskyttelse i landbrugsafgrøder med hovedvægt på effekter af forskellige pesticider. Resultater fra specifikke sortsresistens-undersøgelser og afprøvning af varslingssystemer indgår og er en vigtig del af integreret plantebeskyttelse (IPM). 

De fleste af afprøvningerne er foregået i marken, men der er også resultater fra undersøgelser foretaget i væksthusene og semifield-anlægget.   

Rapporten belyser følgende:   

  • Effekter af nye pesticider
  • Resultater af forskellige bekæmpelsesstrategier, som en del af IPM, herunder bekæmpelse af specifikke skadevoldere. Resultaterne omfatter både forskellige sorter og bekæmpelsestærskler.
  • Resultater vedrørende pesticidresistens
  • Resultaterne fra markforsøg med forskellige dyrkningssystemer 

Afprøvning af nye produkter integreres i beslutningsstøtteværketøjet Planteværn Online.

Vejrdata og frekvensen af skadevolderne er også inkluderet i rapporten.   


"Applied Crop Protection", DCA rapport nr. 117, april 2018 kan hentes her. 


Yderligere oplysninger: Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi, email: lisen.jorgensen@agro.au.dk, telefon: 8715 8234, mobil: 2228 3352


Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.

Agro, DCA, Plantedyrkning