Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skadedyr er resistente over for visse insektmidler

Vinterraps får ofte ubudne gæster i form af skadedyr som rapsjordlopper og glimmerbøsser. Forsøg fra Aarhus Universitet viser, at der er stor forskel på, hvor følsomme skadedyrene er over for insektmidler.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt forekomsten af resistens i en række populationer af rapsjordlopper og glimmerbøsser i rapsmarker. Foto: Janne Hansen.

Skadedyr er landmandens fjende. Heldigvis er det relativt kølige klima i Danmark medvirkende til, at mængden af skadedyr er begrænset, hvilket igen betyder, at problemet med insekter, der er resistente over for pesticider, er forholdsvis lille.

Et af de steder, hvor skadedyrene dog ofte slår ned, er i rapsmarken. I Danmark dyrkes mere end 100.000 hektar vinterraps, hvis primære fjende er rapsjordlopper og glimmerbøsser. Andre skadedyr optræder sjældent i så stort et omfang, at de giver anledning til bekæmpelse. Men hvor godt virker insektmidler mod disse skadedyr?

Det har forskere fra Aarhus Universitet set nærmere på ved at undersøge forekomsten af resistens i en række populationer af rapsjordlopper og glimmerbøsser i Danmark. På Plantekongressen 2015 vil lektor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, Michael Kristensen fortælle mere om forsøgene.

Når man screener for insekticidresistens, tester man skadedyrets følsomhed over for forskellige koncentrationer af et bestemt insekticid – et middel mod skadedyr - i laboratoriet. Man indsamler skadedyret fra tilfældigt udvalgte marker eller fra marker, hvor man ved, der er problemer.  Herefter tester man effekten af midlerne på de skadedyr, der ønskes bekæmpet. Resultaterne kan give et relativt hurtigt svar på, hvilke stoffer der virker, og hvilke der ikke gør, samt hvilken koncentration, der skal til, før effekten er dødelig. 

Forskel på Sjælland, Jylland og Fyn

Konkret undersøgte forskerne ti danske populationer af jordrapslopper, som alle viste sig at være følsomme overfor insektmidlerne pyrethroider.  Hos glimmerbøsserne så det derimod anderledes ud. Forskerne undersøgte glimmerbøsser fra mere end 50 lokaliteter i Danmark. På Sjælland fandt de primært populationer, der var resistente over for pyrethroider, hvorimod ca. halvdelen af populationerne i Jylland og på Fyn var følsomme overfor midlerne.

Forskerne testede også de 50 populationer for resistens over for insektmidlerne neonikotinoider. Generelt var glimmerbøsserne følsomme overfor midlerne, men i nogle populationer var der stadig enkelte overlevende dyr trods en høj koncentrationen. Det er således vigtigt at være opmærksom på, om der er en udvikling af resistens overfor neonikotinoider.

Der er de seneste år blevet registreret flere nye midler mod glimmerbøsser i Danmark, og glimmerbøsserne
kan stadig bekæmpes, men det er vigtigt at skifte imellem de godkendte midler således, at man anvender midler med forskellige virkemekanismer.

Som det fremgår af forsøgene, udviser forskellige insektarter og ligeledes populationer inden for den samme art fra naturens side forskellige følsomhed eller tolerance over for insektmidler, hvilket afspejler sig i effekten af det produkt, der anvendes på marken.

Få mere at vide om emnet og andre skadedyr på Plantekongres 2015, som holdes 14.-15. januar 2015 i Herning.
 


Yderligere information

Lektor Michael Kristensen
Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi
Mail: mikr@agro.au.dk
Direkte telefon: 87158116